စနစ္က်ၿပီးစည္းကမ္းရွိသည့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား စုစည္းထားေသာ အသင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚရန္လိုအပ္

ေမာ္ကၽြန္းသူ | 26 January 2012

စနစ္က်ၿပီးစည္းကမ္းရွိသည့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား စုစည္းထားေသာ အသင္းတစ္ခု ထြက္ေပၚရန္လိုအပ္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ၿခံ ေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနၾကသူမ်ားစုစည္းၿပီး စနစ္က်၍ စည္းကမ္းရွိေသာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳး ေဆာင္မ်ားအသင္းေပၚထြက္လာရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္အိမ္ၿခံေျမလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားသည္ တစ္ဦး ခ်င္းအေနျဖင့္သာလုပ္ကိုင္ေနၾကရာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စုေပါင္းၿပီးေဆာင္ ရြက္လုပ္ကိုင္သင့္သည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရင့္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ျပည္ပအိမ္ၿခံေျမလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား မွဝင္ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္ရာ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အိမ္ၿခံေျမအ က်ိဳးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏လႊမ္းမိုးမွုေအာက္တြင္ မေရာက္ရွိေစရန္ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ ထားသင့္ေၾကာင္း မ႑ိဳင္အိမ္ၿခံေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွအုပ္ခ်ဳပ္မွုဒါ ရိုက္တာဦးသန္းဦးကေျပာၾကားသည္။

''ျပည္တြင္းကို ျပည္ပအိမ္ၿခံ ေျမလုပ္ကိုင္သူေတြ ဝင္လာၾကၿပီ။ အခုဆိုရင္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူမွာ အိမ္ ၿခံေျမဝယ္ခြင့္ျပဳေနၿပီ။ အန္ကယ္တို႔ ဆီကေငြေတြ သူတို႔ဆီကိုစီးဝင္ေန ၿပီ။ သူတို႔ဆီကိုစီးဝင္သလို အန္ကယ္ တို႔ဆီကိုလည္း စီးဝင္ေအာင္လုပ္ရ မယ္။ ဖိတ္ေခၚရမယ္။ အျမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးက်ိဳးနဲ႔ရွိတယ္။ သူတို႔ဝင္ေရာက္လာရင္ လႊမ္းမိုးမွုမခံ ရေအာင္ ႀကံ့ႀကံ့ခံထားရမွာပဲ။ သူတို႔ကိုဖိတ္ေခၚရင္ သူတို႔နိုင္ငံရဲ့နည္း ပညာ၊ ဗဟုသုတေတြရမယ္။ အင္အားႀကီးရင္အေသးေတြကိုဝါးမ်ိဳသြား လိမ့္မယ္။ မအူမလည္နဲ႔ လုပ္ငန္း ေလးေတြလုပ္ကိုင္ေနတဲ့တိုင္းရင္း သားလုပ္ငန္းရွင္ေတြကျပည္ပလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးေတြရဲ့ ဝါးမ်ိဳျခင္းမခံရေအာင္ စုေပါင္းၿပီးလုပ္ကိုင္သင့္တယ္။ အင္အားႀကီးေအာင္လုပ္သင့္သလို နိုင္ငံေတာ္ကလည္း နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ထိန္းထားဖို႔လိုလာၿပီ''ဟု ဦးသန္းဦး က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားမွစုေပါင္း၍ လုပ္ကိုင္ရန္ အခ်ိန္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားစုစည္း၍ အသင္းတစ္ခုျဖစ္ လာေစရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကထပ္မံ ေျပာၾကားသည္။

Source : The Myanmar Post
အက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ား ခင္ဗ်ား

သင့္လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေအာင္ျမင္ ဖို႔ Shweproperty.com မွာ member လုပ္ၿပီး ေၾကာ္ၿငာမ်ား တင္ၾကပါစုိ႔။

Register Now


Get Shwe Property App from google play

Related News

Like Shweproperty on Facebook


Developed by Pinlon Talent

Shwe Property Mobile App

Shwe Property iPhone App   Shwe Property Android App

Copyright © 2011 Shwe Property Team. All rights reserved.
Shweproperty.com- Myanmar Property Portal | Myanmar Real Estate Website.