အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္


Notice
  • အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ေရာင္းရန္ ငွားရန္ ရွိေသာ အိမ္ၿခံေၿမ မ်ားကို ဤေနရာမွ တစ္ဆင့္ အခမဲ့ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာနိုင္ပါတယ္။
  • အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေသာ လူၾကီးမင္းမ်ား အေန နဲ႔ Shwe Property မွ Agent Package မ်ားကုိ subscribe လုပ္ၿခင္းၿဖင္႔ ေၾကာ္ၿငာမ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္နိုင္ပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ေလ့လာရန္
အိမ္ၿခံေၿမ အေၾကာင္း

Loading township...


  


 

ဆက္သြယ္ရန္သင္ဟာ အက်ိဳးေဆာင္လား

သင့္လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေအာင္ျမင္ ဖို႔ Shweproperty.com မွာ member လုပ္စို႔။

အသင္းဝင္လုပ္ရန္


ေငြလဲလည္ႏွုန္း

Singapore Market

1 SGD = 765.00 Kyats.


Myanmar Market

1 USD = 767.00 Kyats.
1 SGD = 967.00 Kyats.

(As of 28 May 2014)

Get Shwe Property App from google play

Developed by Pinlon Talent

Shwe Property Mobile App

Shwe Property iPhone App   Shwe Property Android App

Copyright © 2011 Shwe Property Team. All rights reserved.
Shweproperty.com- Myanmar Property Portal | Myanmar Real Estate Website.