Properties For Rent in Chin-state

Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

စမ်းချောင်းတိုက်ခန်း

အခန်းအကျယ်မှာပေ၁၅×ပေ၆ဝဖြစ်ပါသည်။အိပ်ခန်း၂ခန်းပါရှိပြီးအိပ်ခန်းအတွင်းရောအပြင်ပါကေးခင်းဖြစ်သဖြင့်နေထိုင်ရေးအဆင်ပြေပါသည်။အိပ်ခန်းတွင်ကွပ်ပြစ်ကုတင်၁လုံးပါရှိပါသည်။Air…...
Madupi ၊ Yangon
4 Lakhs
အခန်းအကျယ်မှာပေ၁၅×ပေ၆ဝဖြစ်ပါသည်။အိပ်ခန်း၂ခန်းပါရှိပြီးအိပ်ခန်းအတွင်းရောအပြင်ပါကေးခင်းဖြစ်သဖြင့်နေထိုင်ရေးအဆင်ပြေပါသည်။အိပ်ခန်းတွင်ကွပ်ပြစ်ကုတင်၁လုံးပါရှိပါသည်။Air…
2
1
900 ft2

Apartment

Search By Location

×