Properties For Rent in Mandalay

Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  Recommended
Sort by :  Recommended
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၃သိန်း၅သောင်း...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
3.50 Lakhs
* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၃သိန်း၅သောင်း
1
1
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သိပ္ပံလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၆သိန်း...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
6 Lakhs
* 40' x 60' ( 2400 sqft ) * တစ်လ - ၆သိန်း
1
1
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇x၁၁၁ လမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားမည်

* တစ်လ - ၄သိန်း * အိပ်ခန်း - ၂ခန်း...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
4 Lakhs
* တစ်လ - ၄သိန်း * အိပ်ခန်း - ၂ခန်း
2
1
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
3 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၇လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
6.50 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
4.50 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
2
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
4 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၅လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
2
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
3.50 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
1
1
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 5 Master Bedroom )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
10 Lakhs
( 5 Master Bedroom )
5
6
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
5 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
2
2
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
6.50 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
2
2
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
28 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၃ထပ်လုံးချင်းအငှား )
3
3
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
10 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မနော်ဟရီမိန်းလမ်းမကြီးအတင်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
2
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
5 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် New Ocean အနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
2
2
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်ငုရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်ငုရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
6 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၉လမ်းနှင့်ငုရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
3
1
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
5.50 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအငှား )
3
1
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၉လမ်းအတင် ၊ မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၉လမ်းအတင် ၊ မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
5 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၉လမ်းအတင် ၊ မနော်ဟရီလမ်းတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအငှား )
2
2
900 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၇၁လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၇၁လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
3 Lakhs
( ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၇၁လမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်းအနီးရှိ ၁ထပ်လုံးချင်းအိမ်အငှား )
2
1
1,200 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၆၈လမ်းနှင့်ခိုင်ရွှေဝါလမ်းအနီးရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
15 Lakhs
( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )
3
4
2,400 ft2

House

ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၅၉လမ်းအနီး ၊ မနော်ဟရီတောင်ဘက်ရှိ ၂ထပ်လုံးချင်းအိမ်ငှားရန်ရှိသည်

( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )...
Chanmyathazi ၊ Mandalay
4.50 Lakhs
( 1 Master Bedroom , 2 Single Bedroom )
3
3
1,350 ft2

House

Search By Location