ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ဝရုဏာ(၄)လမ္းရွိ ေက်ာင္းနီး၊ေဈးနီး တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

FOR SALE
850 Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ဝရုဏာ(၄)လမ္းရွိ ေက်ာင္းနီး၊ေဈးနီး တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
ဝရုဏာ(၄)...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
850 Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

ကိုယ္ပိုင္မီတာ
ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ
ေရခ်ိဳးခန္းတြင္ ဂါလံ၁၀၀ဆံ့ Fiber ေရတိုင္ကီတစ္လံုး တပ္ဆင္ေပးျခင္း
ေရခ်ိဳးခန္းနွင့္ အိမ္သာနံရံ(၆)ေပအျမင့္ ေၾကြျပားကပ္ေပးျခင္း
မီးဖိုခန္းတြင္ မီးဖိုခံုနွင့္ Steel Basin တပ္ဆင္ေပးျခင္း
လွ်ပ္စစ္ပိုင္းတြင္ Lighting, 2Pin,ေရေမာ္တာ,Hot Plate လိုင္းမ်ားခြဲေပးျခင္း
အတက္အဆင္းေလွကားနွင့္ ဝရန္တာ စတီးလက္ရန္းတပ္ဆင္ေပးျခင္း
သံပန္း၊သံတံခါးတပ္ဆင္ေပးျခင္း
အေဆာက္အဦး၏ ေရွ့မ်က္နွာစာအား အဆင့္ျမင့္ဒီဇိုင္းျဖင့္ အကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ေပးျခင္း

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေျမညီထပ္ - ၈၅၀ သိန္း

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ေမတၱာလမ္းနွင့္ အေနာ္မာလမ္းအနီး
ေငြယမံုေဈးအနီး
၃၁ ဂိတ္အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 752,819 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:59,500,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:85,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:25,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:59,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:752,819 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 752,819 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 59,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 85,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 25,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:59,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:752,819 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  Hunny Htun