ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိေစ်းႏႈန္းသင့္ေတာ္ေသာမီနီကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

30% Downpayment ေပးေခ်ၿပီး က်န္ေငြအား ၃ႏွစ္ မွ ၄ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္ရင္း ေပးေခ်ရံုျဖင့္ Company တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း အနည္းဆံုးသိန္း140 ေပး၍ ေနထိုင္နုိင္ပီး က်န္ေငြကို ၅ႏွုစ္ မွ ၁၅ႏွစ္ အထိ အရစ္က် ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
၅နွစ္ လွ်င္ လစဥ္ 12.7သိန္း ၀န္းက်င္
၁၀နွစ္လ်ွင္ လစဥ္ 8.36သိန္း ၀န္းက်င္
၁၅နွစ္လ်ွင္ လစဥ္ 7သိန္း ၀န္းက်င္

FOR SALE
700Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : အင္းစိန္ျမိဳ႕သစ္ေစ်း အနီး ရွိ မီနီကြန္ဒို
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : Meezam K&K
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အင္းစိန္
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
ခ/ ၈လမ္း...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
700Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

Master Bedroom (1)

ပါေကးခင္း၊ ျပင္ဆင္ျပီး

မီးဖိုခန္း၊ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း ေၾကြျပားကပ္

- ဓါတ္ေလွကားပါ၀င္သည္။

- BCC က်ျပီး

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

09 952 555 902
09 978 488 672
09 952 555 904

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီးေပၚ

ၿမိဳ႕သစ္ေစ်းမွတ္တိုင္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လမ္း

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ပါေကးခင္း
 • ထပ္ခိုး
 • Master Bedroom
 • Underground Tank
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • အဝီစီတြင္း
 • Own motor
 • Lift Card Security System
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  30% Downpayment ေပးေခ်ၿပီး က်န္ေငြအား ၃ႏွစ္ မွ ၄ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းတြင္ေနထိုင္ရင္း ေပးေခ်ရံုျဖင့္ Company တိုက္ရိုက္၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

  ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း အနည္းဆံုးသိန္း140 ေပး၍ ေနထိုင္နုိင္ပီး က်န္ေငြကို ၅ႏွုစ္ မွ ၁၅ႏွစ္ အထိ အရစ္က် ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
  ၅နွစ္ လွ်င္ လစဥ္ 12.7သိန္း ၀န္းက်င္
  ၁၀နွစ္လ်ွင္ လစဥ္ 8.36သိန္း ၀န္းက်င္
  ၁၅နွစ္လ်ွင္ လစဥ္ 7သိန္း ၀န္းက်င္

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 619,969 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:70,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:21,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 619,969 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 49,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 70,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 21,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:49,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:619,969 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

  Khin Zar Win