ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမၾကီးအနီးရွိ တိုက္ခန္းက်ယ္မ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

၃၀% ကနဦးေငြ ေပးျပီး က်န္ ၇၀% အား ၂၄ လအတိုးမဲ့ အရစ္က် ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္သည္....
Bank နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

FOR SALE
400Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ပါရမီလမ္းမၾကီးအနီးရွိ တိုက္ခန္းက်ယ္မ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : First Lakabar Construction
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
ပင္းယ ၁...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
400Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အသင့္ေန

ေရခ်ိဳးခန္း ၊ အိမ္သာ ေႀကြျပားကပ္

ကိုယ္ပိုင္ မီတာ ၊ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္တာ

14' x 53'

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

09-979854500/09-781458034
#2(Left) 550Lakhs
#3(Left) 500Lakhs
#4(Left) 450Lakhs
#5(Left) 400Lakhs

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

နႏၵဝန္ေဈး အနီး ၊ ပါရမီ ကားဝန္း အနီး ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းေသာ ေနရာ..

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • Underground Tank
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ၃၀% ကနဦးေငြ ေပးျပီး က်န္ ၇၀% အား ၂၄ လအတိုးမဲ့ အရစ္က် ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္သည္....
  Bank နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 354,268 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:28,000,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:40,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:12,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:28,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:354,268 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 354,268 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 28,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 40,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 12,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:28,000,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:354,268 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  Hunny Htun