ဘုန္းႀကီးလမ္း ၊ (၂) ေစ်း အနီး လမ္းမႀကီးေပၚရွိ Mini Condo

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေျမာက္ဥကၠလာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

X
X
X2

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေကာင္းဆံုး Bank နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ၁၅ ႏွစ္ထိ ေနထိုင္ရင္း ေပးေခ်ခြင့္

FOR SALE
780 Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ဘုန္းႀကီးလမ္း ၊ (၂) ေစ်း အနီး လမ္းမႀကီးေပၚရွိ Mini Condo
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : Gandamar
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေျမာက္ဥကၠလာ
လမ္းအမည္
ယုဇန လမ္း
Price
780 Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

Facillities BCC က်ပီး 20 x 55 Hall Type ကိုယ္ပိုင္မီတာ ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ဓါတ္ေလွကား ၊ မီးစက္ ေရခ်ိဳးခန္း / အိမ္သာ ေၾကြျပားကပ္ _____________________________ 3 လႊာ နဲ႔ 5 လႊာ က ျပင္ဆင္ပီး Common Bedroom 2 ပါေကးခင္း ၊ ေၾကြျပားခင္း ကၽြန္းတံခါး

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

09- 952 555 904 09- 952 555 902 09- 978 448 672

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ဘုန္းၾကီးလမ္း မီးပိြဳင့္ အနီး အမွတ္ (၂) ေစ်း အနီး ယုဇန လမ္းမႀကီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • လုပ္ငန္းရ
 • ပါေကးခင္း
 • Underground Tank
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • Generator
 • အဝီစီတြင္း
 • Pile Foundation
 • New Elevator
 • Own motor
 • 24 Hour Security Staff
 • Tile or Laminate Floor
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Backup Generator For Elevator
 • Underground & Overhead Water Tank
 • Kitchen - Tiled Floor & Walls
 • Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေကာင္းဆံုး Bank နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ၁၅ ႏွစ္ထိ ေနထိုင္ရင္း ေပးေခ်ခြင့္

  အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

  Find More Properties from Same Construction

  Zun Ma Ma