ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရွိ Capital Hyper Marketအနီး လူစည္ကားရာ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေဒါပုံ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

X
X
X2

ကနဦးေငြ၂၀%ေပးေခ်ျပီး က်န္၈၀%ကို ၆လ အတိုးမဲ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

FOR SALE
290

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၏ လူစည္ကားရာ Capital Hyper Market အနီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း(ေပ၅၀လမ္းမၾကီး)ရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းသစ္မ်ားေရာင္းရန္ရ္ွိသည္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေဒါပုံ
လမ္းအမည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ဗမာေအးရပ္ကြက္
Price
290

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

Hall Type မီးဖိုခံုေၾကြျပားကပ္ ေရခ်ိုးခန္း၊အိမ္သာ ေၾကြျပားကပ္ ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ၁၂.၅ေပx၅၀ေပ အက်ယ္ BCC က်ပီး

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

ေျမညီထပ္-၁၀၀၀ သိန္း ၂လြႊာ -၃၈၀ သိန္း ၄လြႊာ -၃၃၀ သိန္း ၅လြႊာ -၃၁၀ သိန္း ၆လြႊာ -၂၉၀ သိန္း

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

Capital Hyper Market အနီး ေရြႊပုဇြန္ Cake & Cafe အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • Underground Tank
 • Own Meter
 • အဝီစီတြင္း
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ကနဦးေငြ၂၀%ေပးေခ်ျပီး က်န္၈၀%ကို ၆လ အတိုးမဲ့ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

  Find More Properties from Same Construction

  Hunny Htun