ေတာင္ဥကၠလာ ေငြၾကာရံအိမ္ယာ ၾကာပဒုမၼာလမ္းရွိ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
X
X
X2

Down Payment 30% - 495 သိန္းေပးသြင္းျပီး က်န္ေငြက္ို အရစ္က်ျဖင့္ ေနထိုင္ရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

၅ႏွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 26.28
၁၀နွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 17.25
၁၅ႏွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 14.61

FOR SALE
1650 Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ေတာင္ဥကၠလာ ေငြၾကာရံအိမ္ယာ ၾကာပဒုမၼာလမ္းရွိ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္။
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
ၾကာပဒု...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
1650 Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

-၁၇’ ×၅၂’ ေပ

BCC Finished
ကိုယ္ပိုင္မီး/ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ
ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာေျကျြပားကပ္
အိပ္ခန္း ၁ခန္း
ဘိုထိုင္ ၊ ေဘစင္
ပြဲအတြင္း၀ယ္ယူပါက ၁၀% off

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

09978448672

09952555902

09952555904
#4(R&L)=1650 Lakhs

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ေငြၾကာရံ အိမ္ရာ

ေဝဇယႏၱာ လမ္းမ အနီး

ပါရမီ လမ္း အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • လုပ္ငန္းရ
 • Own Meter
 • Generator
 • Carparking
 • အဝီစီတြင္း
 • New Elevator
 • Own motor
 • Tile or Laminate Floor
 • Kitchen Room/Toilet/Bath Room
 • Backup Generator For Elevator
 • Ground Floor Carparking
 • Underground & Overhead Water Tank
 • Kitchen - Tiled Floor & Walls
 • Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  Down Payment 30% - 495 သိန္းေပးသြင္းျပီး က်န္ေငြက္ို အရစ္က်ျဖင့္ ေနထိုင္ရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။

  ၅ႏွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 26.28
  ၁၀နွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 17.25
  ၁၅ႏွစ္အရစ္က် သြင္းေငြ - 14.61

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 1,461,355 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:115,500,000 က်ပ္

   

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:165,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:49,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:115,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:1,461,355 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 1,461,355 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ : 115,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


  အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 165,000,000 က်ပ္

  နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

  ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 49,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြပမာဏ:115,500,000 က်ပ္

  ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

  ေခ်းေငြ ကာလ:


  ဝန္ေဆာင္ခ (%)
  : 1.5 %

  အာမခံေပးသူ : မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


  ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

  လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:1,461,355 က်ပ္


  အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
  အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
  တုိင္း၊ၿပည္နယ္
  ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
  ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
  ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
  အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
  လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
  လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
  ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
  Khin Zar Win