အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၏ လူစည္ကားရာ ျမိဳ႔သစ္(၈)ရပ္ကြက္ သရဖီ(၇)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

အင္းစိန္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

X
X
X2

၃၀% ကနဦးေပးသြင္းျပီး က်န္၇၀%အား ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာဘဏ္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

FOR SALE
300

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၏ လူစည္ကားရာ ျမိဳ႔သစ္(၈)ရပ္ကြက္ သရဖီ(၇)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္ရွိသည္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : USO Construction
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
Air Conditioning
No Data
Availability
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အင္းစိန္
Floor
-
Bed Room
-
Ownership
-
လမ္းအမည္
သရဖီ(၇)...
Area
- ft2
Bath room
-
Price
300

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

အခန္း(၁)ခန္း
ကိုယ္ပိုင္မီတာ၊ေမာ္တာ
ေၾကြျပားအခင္းအကပ္
၁၇ေပx၅၄ေပ
BCC က်ျပီး

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

1floor - 450 L
2floor - 400 L
3floor - 375 L
4floor - 350 L
5floor - 300 L

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ၿမိဳ႕သစ္ေဈးမွတ္တိုင္အနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • အဝီစီတြင္း
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ၃၀% ကနဦးေပးသြင္းျပီး က်န္၇၀%အား ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာဘဏ္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

  Hunny Htun