သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရွဳခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအနီး နဝရတ္လမ္းမၾကီးေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္ အသင့္ေနမီနီကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

X
X
X2

ကနဦးေငြ၃၀%ေပးေခ်ျပီး က်န္၇၀%အား ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

FOR SALE
900 Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရွဳခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းအနီး နဝရတ္လမ္းမၾကီးေပၚရွိ အဆင့္ျမင့္ အသင့္ေနမီနီကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : Shwe Myint Mo Construction
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
မီနီကြန္ဒို
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သာေကတ
လမ္းအမည္
နဝရတ္လမ္း
Price
900 Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

Hall Type BCCက်ျပီး ကိုယ္ပိုင္မီတာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ေရခ်ိဳးခန္း၊အိမ္သာ ေၾကြျပားအျပည့္ကပ္ မီးဖိုခံုေၾကြျပားကပ္ Underground Tank

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

1F-2500L (Left & Right) 2F-1000L (Left & Right) 3F-1000L (Left & Right) 4F-1000L (Left & Right) 5F-1000L (Left & Right) 6F-1000L (Left & Right) 7F-1000L (Left & Right) 8F-900L (Left & Right) 9F-1300L

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

ကမာၾကည္တံတားအနီး သာေကတအဝိုင္းအနီး မိုးသီးေဆးရံုအနီး အထက္တန္းေက်ာင္းအနီး

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • အဝီစီတြင္း
 • Pile Foundation
 • New Elevator
 • Own motor
 • Power and lighting Line
 • Hall Type
 • ေရ+မီး
 • ဘိုထိုင္
 • မွတ္ခ်က္

  ကနဦးေငြ၃၀%ေပးေခ်ျပီး က်န္၇၀%အား ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

  အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

  Find More Properties from Same Construction

  Thae Pwint Phyu