ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊသစၥာလမ္းရိွ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္

 မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ရန္ကင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

X
X
X2

ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ေပးေခ်၀ယ္ယူႏုိင္သည့္အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္

FOR SALE
2500 Lakhs

Development

ေဆာက္လုပ္သည္႔ လုပ္ငန္း အမည္ (Myanmar) : ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊသစၥာလမ္းရိွ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
ေဆာက္လုပ္သည္႔ အဖဲြအစည္း အမည္ : ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကင္း
လမ္းအမည္
ေရႊသစၥာလမ္း
Price
2500 Lakhs

အဓိကပါ၀င္ေသာ အခ်က္မ်ား

30'x53' ကိုယ္ပိုင္မီတာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ေရခိ်ဳးခန္း အိမ္သာေၾကြျပားကပ္ Master (2) Single(1) Car Basement ပါ ကၽြန္းပါေကးခင္း

အခန္း ႏွင္႔ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

#1 Penthouse

ေရာင္းရန္ရွိေသာအခန္းမ်ား

အနီးအနားထင္ရွားသည္႔ေနရာမ်ား

သစၥာလမ္းမႀကီး သံလမ္းမွတ္တုိင္

ပါ၀င္ေသာ Facilities

 • အသင္႔ေန
 • ေႂကြခင္း
 • ပါေကးခင္း
 • Master Bedroom
 • Overhead Tank
 • Own Meter
 • Transformer
 • အဝီစီတြင္း
 • Own motor
 • ေရ+မီး
 • မွတ္ခ်က္

  ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ေပးေခ်၀ယ္ယူႏုိင္သည့္အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္

  အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

  Find More Properties from Same Construction

  Hein Thiha