မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ

Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)
Sort by:
Sort by:  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Sort by :  Price (High - Low)
Sort by :  Price (Low - High)
Sort by :  Date (New - Old)
Sort by :  Date (Old - New)

Get New Homes
in Myanmar by Email

Get New Homes in Myanmar by Email

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် (၇)ရပ်ကွက် အမှတ်(၂)ဈေးအနီးရှိ အသင့်နေထိုင်နိုင်သည့်…

* ပေအကျယ် - ( ၂၀*၆၀)ပေ * ပါမစ်မြေဖြစ်ပါသည်။ * နှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * ရေမီး အစုံပါပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
700 သိန်း
* ပေအကျယ် - ( ၂၀*၆၀)ပေ * ပါမစ်မြေဖြစ်ပါသည်။ * နှစ်ထပ်တိုက်ဖြစ်ပါသည်။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * ရေမီး အစုံပါပါသည်။…
0
1
20' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ကုန်းဘောင်အိမ်ရာရှိ မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၇၅ x ၈၅ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ထောင့်ကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,700 သိန်း
* ပေ ၇၅ x ၈၅ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ထောင့်ကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…
0
0
6,375 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ကုန်းဘောင်အိမ်ရာရှိ ဂရန်ပါ လုံးချင်းအိမ် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၈၇ x ၁၀၈ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,900 သိန်း
* ပေ ၈၇ x ၁၀၈ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော…
0
1
9,396 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ ဂရန်ပါ လုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၈၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,800 သိန်း
* ပေ ၈၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင်…
0
1
6,400 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် တက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာရှိ ဂရန်မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၆၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
800 သိန်း
* ပေ ၆၀ x ၆၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်မြေ ဖြစ်သောကြောင့် ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပါသည်။
0
0
3,600 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ချမ်းသာရွှေပြည်အိမ်ရာရှိ ဂရန်ပါ လုံးချင်းအိမ်…

* ပေ ၆၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
* ပေ ၆၀ x ၈၀ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော လုံးချင်းအိမ် ဖြစ်ပါသည်။ * ဂရန်ပါ။ * အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။
0
1
4,800 ft2

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ချမ်းသာရွှေပြည်အိမ်ရာရှိ ပါမစ်မြေကွက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

* ပေ ၇၅ x ၇၅ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ပါမစ်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,300 သိန်း
* ပေ ၇၅ x ၇၅ ပေ အကျယ်အဝန်းရှိသော မြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။ * ပါမစ်မြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ * သွားလာရလွယ်ကူသော နေရာတွင် တည်ရှိပါသည်။…
0
0
5,625 ft2

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်

အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(80x150) မြေဖို့အုပ်ခတ်ပြီး For Sale -3500ls ပါမစ်မြေ...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Ask for price
အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(80x150) မြေဖို့အုပ်ခတ်ပြီး For Sale -3500ls ပါမစ်မြေ
0
0
80' x 150'

စက်မှုဇုန်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိသည်

အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(မြေ40x60) ဂိုဒေါင်(ဂိုဒေါင်40x60) For sale-2700ls Lighting ဘဲရ...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Ask for price
အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(မြေ40x60) ဂိုဒေါင်(ဂိုဒေါင်40x60) For sale-2700ls Lighting ဘဲရ
0
0
40' x 60'

စက်မှုဇုန်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိသည်

အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ဂိုဒေါင် (50x60) မီးမပါ For Sale-1800ls ...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Ask for price
အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်ရှိပါသည်။ ဂိုဒေါင် (50x60) မီးမပါ For Sale-1800ls
0
0
50' x 70'

စက်မှုဇုန်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည်

အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(40x60) lightingဘဲရ For sale-1400ls စက်မှုဂရမ်...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Ask for price
အရှေ့ဒဂုံ(144)စက်မှုဇုန်တွင်မြေကွက်ရောင်းရန်ရှိသည် မြေ(40x60) lightingဘဲရ For sale-1400ls စက်မှုဂရမ်
0
0
40' x 60'

စက်မှုဇုန်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ၊ 135 ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် 208။ (40x60)' ပါ မစ် မြေ ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။

အရှေ့ဒဂုံ၊ 135 ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် 208 (40'x60') ပါ မစ် မြေ ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။ ဂရမ် ချက်ချင်းလျောက်နိုင်သည်။ ygn ph: 09252415361 Pls contact…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
85 သိန်း
အရှေ့ဒဂုံ၊ 135 ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် 208 (40'x60') ပါ မစ် မြေ ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။ ဂရမ် ချက်ချင်းလျောက်နိုင်သည်။ ygn ph: 09252415361 Pls contact…
0
40' x 60'

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ၊ ၁၃၈ ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် ၃။ မောရဝတီ လမ်း မကြီး( ပေ ၁ဝဝလမ်း…

အရှေ့ဒဂုံ၊ ၁၃၈ ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် ၃။ မောရဝတီ လမ်း မကြီး( ပေ ၁ဝဝလမ်း မကြီး) ပေါ်တွင် (40'x60') ပါ မစ် မြေ ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
180 သိန်း
အရှေ့ဒဂုံ၊ ၁၃၈ ရပ် ကွက်၊ ခြံအမှတ် ၃။ မောရဝတီ လမ်း မကြီး( ပေ ၁ဝဝလမ်း မကြီး) ပေါ်တွင် (40'x60') ပါ မစ် မြေ ရောင်း ရန်ရှိပါသည်။…
0
0
40' x 60'

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ဦးမြူလမ်းမကြီး( ပေ၁ဝဝလမ်းမကြီးပေါ် )ရှိ ပါမစ်မြေကွက်…

အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ဦးမြူလမ်းမကြီး( ပေ၁ဝဝလမ်းမကြီးပေါ် )ရှိ 129/337 ပါမစ်မြေကွက် ရောင်းမည်။ * ပါမစ်မြေ အမျိုးအစား…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
350 သိန်း
အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ဦးမြူလမ်းမကြီး( ပေ၁ဝဝလမ်းမကြီးပေါ် )ရှိ 129/337 ပါမစ်မြေကွက် ရောင်းမည်။ * ပါမစ်မြေ အမျိုးအစား…
0
0
40' x 60'

ခြံ ၊ မြေကွက်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( 9 ) ရပ်ကွက် ၊ ‌ပြည်‌ထောင်စုလမ်းမကြီး အနီးရှိ…

*အကျယ် - 42 x 63 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
*အကျယ် - 42 x 63 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 2 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ကြွေပြားခင်း…
5
4
42' x 63'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( 9 ) ရပ်ကွက် ၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး အနီးရှိ…

*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 1 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,850 သိန်း
*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 1 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း…
4
2
40' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( 9 ) ရပ်ကွက် ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီး ဒဲ့ပေါက်ရှိ…

*အကျယ် - 20 x 60 ft *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း ၊ ကြွေပြားအပြည့်ခင်း ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
750 သိန်း
*အကျယ် - 20 x 60 ft *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း ၊ ကြွေပြားအပြည့်ခင်း ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။…
3
1
20' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( 8 ) ရပ်ကွက် ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်းမကြီး ဒဲ့ပေါက်ရှိ…

*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 4 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,000 သိန်း
*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 3 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *Single Bedroom အိပ်ခန်း ( 4 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း…
7
4
40' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ( 9 ) VIP ရပ်ကွက် ၊ လမ်းမကျယ်ပေါ်ရှိ တစ်အိမ်လုံး…

*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 5 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း ၊ ကြွေပြားခင်း ၊ ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
2,500 သိန်း
*အကျယ် - 40 x 60 ft *Master Bedroom အိပ်ခန်းကျယ် ( 5 ) ခန်းဖွဲ့ထားပါသည်။ *တစ်အိမ်လုံး ပါကေးခင်း ၊ ကြွေပြားခင်း ၊ ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်နေနိုင်ပါသည်။…
5
6
40' x 60'

လုံးချင်းအိမ်

ရောင်းရန် - အရှေ့ဒဂုံ ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန်သင့်တော်သော…

- စီးပွားရေးလုပ်ရန်နှင့်ဂိုဒေါင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကျယ်နေရာကောင်းဖြစ်ပါသည်။ -ပေ80ကျယ်သည့် ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှိသောမြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။…...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
3,800 သိန်း
- စီးပွားရေးလုပ်ရန်နှင့်ဂိုဒေါင်ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကျယ်နေရာကောင်းဖြစ်ပါသည်။ -ပေ80ကျယ်သည့် ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရှိသောမြေကွက်ဖြစ်ပါသည်။…
0
0
80' x 60'

ခြံ ၊ မြေကွက်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ

တည်နေရာဒေသဖြင့်ရှာဖွေရန်

        အလုံ

        ဗဟန်း

        ဗိုလ်တထောင်

        ဒဂုံ

        ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း

        ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း

        ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း

        ဒလ

        ဒေါပုံ

        လှိုင်

        လှိုင်သာယာ

        လှည်းကူး

        မှော်ဘီ

        ထန်းတပင်

        အင်းစိန်

        ကမာရွတ်

        ကော့မှုး

        ခရမ်း

        ကွမ်းခြံကုန်း

        ကျောက်တံတား

        ကျောက်တန်း

        ကြည့်မြင်တိုင်

        လမ်းမတော်

        လသာ

        မရမ်းကုန်း

        မင်္ဂလာဒုံ

        မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်

        မြောက်ဥက္ကလာ

        တောင်ဥက္ကလာ

        ပန်းပဲတန်း

        ပုလဲမြို့သစ်

        ပုဇွန်တောင်

        စမ်းချောင်း

        ဆိပ်ကြီးခနောင်တို

        ရွှေပေါက်ကံ

        ရွှေပြည်သာ

        တိုက်ကြီး

        တာမွေ

        သာကေတ

        သံလျင်

        သင်္ဃန်းကျွန်း

        သုံးခွ

        တွံတေး

        ရန်ကင်း

        ဟိုပန်

        ဟိုပုံး

        သိန္နီ

        ဆီဆိုင်

        သီပေါ

        ကလော

        ကျိုင်းတုံ

        ကုန်းကြမ်း

        ကွန်ဟိန်း

        ကွမ်းလုံ

        ကွတ်ခိုင်

        ကျေးသီးမံစံ

        ကျောက်မဲ

        လဲချား

        လင်းခေး

        လားရှိုး

        လောက်ကိုင်

        လွိုင်လင်

        မဘိန်း

        မက်မန်း

        မောက်မယ်

        မိုင်းဖြတ်

        မိုင်းဆတ်

        မိုင်းရူး

        မိုင်းကောင်း

        မိုင်းခတ်

        မိုင်းလား

        မိုင်းမော

        မိုးမိတ်

        မိုးနဲ

        မိုင်းပန်

        မိုင်းပြင်း

        မိုင်းတုန်း

        မိုင်းရယ်

        မိုင်းယန်း

        မိုင်းယောင်း

        မူဆယ်

        နားဖန်း

        နမ့်ဆန်

        နမ္မတူ

        နမ့်ခမ်း

        နမ့်စန်

        နောင်ချို

        ညောင်ရွှေ

        ပန်ဆန်း

        ပန်ဝိုင်

        ဖယ်ခုံ

        ပင်းတယ

        ပင်လောင်း

        တာချီလိတ်

        တန့်ယန်း

        တောင်ကြီး

        ရပ်စောက်

        ရွာငံ