အိမ္ပိုင္ဆုိင္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိသူတိုင္းအတြက္ အဆင္ေျပဆံုး အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲႀကီး 4th Myanmar's Biggest Property Expo

ပါဝင္ျပသမည့္ Company မ်ားမွ ေပးမည့္ အခြင့္အေရး

✅ အရည္ေသြးေကာင္းတဲ့ တုိက္ခန္းမ်ားကို က်ပ္သိန္း (၂၀၀) မွစတင္ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး
-----------------------------------------------
✅ ကြန္ဒိုအိမ္ခန္း ကို သိန္း (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိရံုနဲ႔ ပုိင္ဆုိင္နုိင္မည့္ အခြင့္အေရး
-----------------------------------------------
✅ Residence မ်ား Condominium မ်ားကို ဝယ္ယူမည့္ အခန္းအလိုက္ ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်သြားမည့္ အခြင့္အေရး
-----------------------------------------------
✅ ေျမကြက္ႏွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားကို အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး
 

 

 
-------------------- OR --------------------
 

✅ Special Discount မ်ား၊ အခန္းျပင္ဆင္ေပးမႈ လက္ေဆာင္မ်ားရမည့္အျပင္ က်ပ္သိန္း (၅၀) မွ (၁၀၀) အထိ
ေစ်းႏႈန္းသက္သာနုိင္ေသာ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား
-----------------------------------------------
✅ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ရျဖစ္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ KBZ , AYA , Yoma , CB Bank မ်ားမွအိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားတြက္
ေခ်းေငြရရွိေအာင္ တစ္ထုိင္တည္း ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 


✔ မည္သူမဆုိအိမ္ပုိင္ဆုိင္ဖို႔အတြက္ Booking Fees နဲ႔ အတူလုိအပ္တဲ့ အေထာက္အထားမ်ားယူလာရုံၿဖင္႔Shwe Property မွ ဘဏ္မ်ားရဲ႕အကူအညီနဲ႔  အိမ္၀ယ္ယူႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးသြားမွာၿဖစ္ပါတယ္။
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✔ သင္ဟာသင့္ရဲ႕ လစဥ္၀င္ေငြနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးအိမ္တစ္လံုး၀ယ္ယူဖို႔ ေ၀ခြဲမရဘူးဆိုရင္ တစ္ေနရာထဲမွာေရြးခ်ယ္စရာအိမ္ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိေနတဲ့ အိမ္ျခံေျမျပပြဲႀကီးျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္မလႊတ္သင့္တဲ့ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါတယ္။


 

ျပပြဲကိုတက္ေရာက္လိုပါက စာရင္းေပးသြင္းရန္ကိုႏွိပ္ပါ
 

စာရင္းေပးသြင္းရန္
 

 
တိုက္ခန္း၊မီနီကြန္ဒို၊ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ကြန္ဒိုမ်ားကို KBZ၊AYA၊Yoma၊CB ဘဏ္မ်ား၏ အိမ္ရာေခ်းေငြျဖင့္ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီ...

( ေစ်းႏႈန္း၊လစဥ္ေပးေခ်ရမယ့္ ပမာဏမ်ားကို နမူနာတြက္ခ်က္ထားေပးထားပါတယ္ )


 
အိမ္ရာဝယ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ လုိအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းမ်ား

► မွတ္ပံုတင္(မူရင္း၊ မိတၱဴ)၊သန္းေခါင္စာရင္း (မူရင္း၊ မိတၱဴ)
► ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ လစာေထာက္ခံခ်က္၊ ဘဏ္စာရင္း 
► ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက လုပ္ငန္းသံုးေခ်းေငြလိုအပ္ခ်က္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
 

 

 

ျပပြဲကိုတက္ေရာက္လိုပါက စာရင္းေပးသြင္းရန္ကိုႏွိပ္ပါ
 

စာရင္းေပးသြင္းရန္