ၾကိဳက္တာေရြး ၊ ညွိႏႈိင္းေငြေပးစနစ္နဲ႔ ျမဳိ႕နယ္စုံက ကြန္ဒုိအိမ္ခန္းေတြကုိ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ Ngapali Construction.

 ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာေတြမွာ Ngapali construction က တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကြန္ဒုိ ပေရာဂ်က္ေတြထဲက ဘယ္ပေရာဂ်က္ကုိဝယ္ဝယ္ Fully furnished လည္းတပ္ဆင္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္

 ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ


 ေစ်းႏႈန္း 

► ၁ စတုရန္းေပး (တစ္သိန္းခြဲ)


 ေျမအမ်ိဳးအစား 

► ဂရန္ေျမအမ်ိဳးအစား


 ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ Project မ်ား 

►Grand Khattar Condo ( စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ )
►Grand Myae Nu Condo ( စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ )
►Grand Nawaday Condo ( ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္ )
►Nan Htike Taw Win Resident ( စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ )
►New World Resident ( စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ )
►Royal Phoe Sein Avenue Resident ( တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ )
►Shwe Mya Yar II ( တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ )
 
 
Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 

 Grand Khattar Condo
 တည္ေနရာ 

► အမွတ္(၂၃/၂၅)ခတၱာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

►(၂၆၀၈)စတုရန္းေပ၊

 Facilities 

►Basement Car - Parking
►Lift (၂)စီး
►Generator တစ္လံုး
►Transformer တစ္လံုး
►Underground Tank
►Over Head Stainless Steel Tank
►Auto Water Pump
►အခန္းတိုင္းမွာ (10'-6")အျမင့္ေဆာက္လုပ္ေပးထားပါတယ္
►အင္တာနက္ Satellite System 
►Security Control (CCTV System )
►Security Control System (With Video Intercon)
►Auluminium Composite
►Stainless Steel Verandah
► အျပင္ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာ
►UPVC Frame ေလွကားအား Stainless Steel Handrail
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားကို ခင္းေပးထားပါတယ္ 


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္


 
 
Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္
 

Grand Myae Nu Condo
 တည္ေနရာ 

►အမွတ္(၃၆/၃၈)ေျမႏုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

►(၂၃၅၂)စတုရန္းေပ၊ (၂၃၈၂) စတုရန္းေပရွိအခန္းမ်ား

 Facilities 

► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀)ထည့္သြင္းေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ 
►Basement Car-Parking
►Lift(၂)စီး၊
►Generator
►Transfomer
►Underground Tank, Over head Stainless Steel Tank
►Auto Water Pump
►အခန္းတိုင္းကို (10'-6")အျမင့္ေဆာက္လုပ္ေပးထားပါတယ္
►Internal PABX Phone (For Security)
►Security Control Systm (With Video Intercom)
►Aluminium Composite
►Stainless Steel Verandah
► ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာပါ UPVC Frame
► ေလွကားအား Stainless Steel Handrsil 
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပားမ်ားျဖင့္ခင္းက်င္းေပးထားပါတယ္ 
►24 hours Security System


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္


 

Grand Nawaday Condo
 တည္ေနရာ 

 ►အမွတ္ (၅)၊ နဝေဒးလမ္း၊ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

► (၂၁၀၀)စတုရန္း


 Facilities 
► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀) ထားရွိေပးထားမွာျဖစ္ပါတယ္  
►Stand by Generator
►Transformer
►Lift တစ္စီး
►Basement Car-Parking
►အခန္းတိုင္း (၁၁ေပ) အျမင့္ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္
► ေရခ်ိဴးခန္း၊ အိမ္သာ ၊ ေၾကြျပားကပ္
►Security Control (CCTV System )
►Internal PABX Phone for Security
►Satellite System 
►Over Head Tank (လီတာ ၁၀၀၀) 
►Ground Tank (၃၀၀၀၀ ဂါလံ) ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္


 

Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 
 

Nan Htike Taw Win Resident
 တည္ေနရာ 

 ►  အမွတ္ (၂၉) ၊ရွမ္းရိပ္သာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

► - (၁၇၄၈) စတုရန္းေပရွိအခန္းမ်ား


 Facilities 
► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀)
► Basement Car-Parking။
► Lift(၂)စီး။
► Generator , Transfomer 
► Underground Tank, Over head Stainless Steel Tank, Auto Water Pump
► အခန္းတိုင္းမွာ (10'-6")အျမင့္ျဖစ္ပါမည္။
► Security Control Systm
► Stainless Steel Verandah
► ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာပါ UPVC Frame,
► ေလွကားအား Stainless Steel Handrsil 
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပား
► 24 hours Security System


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္


 

New World Resident
 တည္ေနရာ 

 ►   အမွတ္ (၁၅၆) ၊ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

► -( ၂၆၈၈)ႏွင့္ (၂၆၂၈) စတုရန္းေပရွိအခန္းမ်ား


 Facilities 

► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀)
► Basement Car-Parking။
► Lift(၂)စီး။
► Generator , Transfomer 
► Underground Tank, Over head Stainless Steel Tank, Auto Water Pump
► အခန္းတိုင္းမွာ (10'-0")အျမင့္ျဖစ္ပါမည္။
► Security Control Systm
► Aluminium Composite, Stainless Steel Verandah
► ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာပါ UPVC Frame,
► ေလွကားအား Stainless Steel Handrsil 
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပား
► 24 hours Security System


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္

 

Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္
 

Royal Phoe Sein Avenue Resident တည္ေနရာ 

 ►   -အမွတ္ (၂၉/၃၁ဘီ) ၊ နတ္ေမာက္ရိပ္သာလမ္း ၊ (ဖိုးစိန္လမ္းသြယ္) ၊တာေမြၿမိဳ႕နယ္။

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

► - (၂၆၈၈)ႏွင့္ (၂၆၂၈) စတုရန္းေပရွိအခန္းမ်ား


 Facilities 

► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀)
► Basement Car-Parking (တစ္အိမ္လွ်င္ကား(၁)စီးႏွဳန္း)
► Lift(၂)စီး။
► Generator , Transfomer 
► Underground Tank, Over head Stainless Steel Tank, Auto Water Pump
► အခန္းတိုင္းမွာ (10'-6")အျမင့္ျဖစ္ပါမည္။
► Security Control System 
► Aluminium Composite, Stainless Steel Verandah
► ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာပါ UPVC Frame,
► ေလွကားအား Stainless Steel Handrsil 
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပား
► 24 hours Security System


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္


 

Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 
   

Shwe Mya Yar II
 တည္ေနရာ 

 ►    ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

 အခန္းအက်ယ္အဝန္း 

►  (၁၅၃၁) စတုရန္းေပ မွ (၃၈၈၁)  ရွိအခန္းမ်ား


 Facilities 

► ေငြပေဒသာပင္သိန္း(၂၀၀)
► Basement Car-Parking။
► Lift(၂)စီး။
► Generator , Transfomer 
► Underground Tank, Over head Stainless Steel Tank, Auto Water Pump
► Security Control Systm (With Video Intercom)
► Aluminium Composite, Stainless Steel Verandah
► ျပတင္းတံခါးမ်ားကို ျခင္ဇကာပါ UPVC Frame,
► ေလွကားအား Stainless Steel Handrsil 
► ေလွကားအခင္းအား Granite ေက်ာက္ျပား
► Swimming Pool
► Gym
► Mini Theatre
► Snooker & Pool Table
► Function Hall ( 150 - 200 person )
► Roof Top Garden
► 24 hours Security System CCTV


 Payment Plan 

►ညွိႏွဳိင္း ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားပါမည္
►KBZ ၊ AYA ၊ YOMA  အစရွိတဲ့ဘဏ္ေတြနဲ႕လည္း ၅ႏွစ္မွ ၂၅ႏွစ္အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္

 
Ngapali Construction
အေရအတြက္ အကန္႕ ရွိတာမို႔ 
ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းလုိက္ပါ
   

စာရင္းေပးသြင္းရန္