ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕နယ္က ေျမကြက္က်ယ္နွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ အေရာင္းျပပြဲ


 ပြဲတြင္ရရွိႏိုင္မည့္အထူးအခြင့္အေရးမ်ား 

► ကနဦးေငြ သိန္း(၁၀၀)ေပးသြင္းရံုႏွင့္ ေျမကြက္ရရွိႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး
► တန္ဖိုးရဲ႕ ( ၅၀ ) % သိန္း ( ၁၀၀ ) ကေနဦးေပးသြားရံုနဲ႕ လံုးခ်င္းအိမ္နဲ႕ ေျမ တြဲလ်က္ရရွိနိင္မည့္အခြင့္အေရး


 ျပပြဲအတြင္း အထူး Promotion မ်ားရရွိရန္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ကို ႏွိပ္ပါ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------- OR --------------------
 


 
 
အထူးေစ်းနႈန္း၊ အရစ္က်ေပးေခ်မႈစနစ္ေတြနဲ႔ ဝယ္ယူနိုင္မယ့္ ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕နယ္က ေျမကြက္က်ယ္နွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ျပပြဲအတြင္း အထူး Promotion မ်ားရရွိရန္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ကို ႏွိပ္ပါ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 

 
 တည္ေနရာ 

► ေရႊေပါကၠံၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားလမ္း၊ My Garden အခန္းအက်ယ္အ၀န္း 

► ေပ ၆၀ x ေပ ၈၀ 
► ေပ ၄၀ x ေပ ၈၀ 
► ေပ ၂၀ x ေပ ၈၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့လံုးခ်င္းေျမကြက္မ်ား


 ေျမအမ်ိဳးအစား  

► ဂရန္အမည္ေပါက္

 အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု 

► Type A ( Plots 1 - 2 )
ေျမသီးသန္႕   ( ၂၀ x ၈၀ ) ေပ
ေျမ + 1st Story ( ၂၀ x ၈၀ ) အိမ္အက်ယ္ ( ၁၆' x ၄၃' )
ေျမ + 2nd Story ( ၂၀ x ၈၀ ) အိမ္အက်ယ္ ( ၁၆' x ၄၃' ) - ( ၁၆' x ၄၇' ၆" )

►Type B ( Plots 1 - 2 )
ေျမသီးသန္႕   ( ၄၀ x ၈၀ ) ေပ
ေျမ + 1st Story ( ၄၀ x ၈၀ ) အိမ္အက်ယ္ ( ၃၀' x ၃၀' )

►Type C ( Plots 1 - 2 )
ေျမသီးသန္႕ ( ၆၀  x ၈၀ ) ေပ
ေျမ + 1st Story ( ၆၀  x ၈၀ ) အိမ္အက်ယ္ ( ၃၀' x ၃၀' )  Payment Plan  

► (၁)ေျမသီးသန္႕ ဝယ္ယူမယ္ဆိုရင္ ကနဦးေငြ သိန္း(၁၀၀)ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ၿပီး က်န္ေငြကုိ (၁၀)လ အရစ္က် ေပးေခ်နိုင္မွာပါ။
► (၂)လံုးခ်င္းအိမ္နဲ႔ ေျမ တြဲလ်က္ဝယ္ယူမယ္ဆိုပါက ကနဦးေငြကို တန္ဖိုးရဲ႕ (၅၀%) သိန္း(၁၀၀) ေပးသြင္းၿပီး က်န္ေငြကုိ (၁၀)လ အရစ္က် ေပးေခ်နိုင္မွာပါ။
    


  ျပပြဲအတြင္း အထူး Promotion မ်ားရရွိရန္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ကို ႏွိပ္ပါ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 

 

 

 

 အနီးနားမွာ ဘာေတြရွိလဲ ? 

► ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး
►ေျမာက္ဥကၠလာ ေဆးတကၠသိုလ္ (  ၂ )
► ဒဂံုတကၠသိုလ္
► AK ဘိလိယက္ကလပ္
► San Htoo ( Bakery )
► Saloon 14

ျပပြဲအတြင္း အထူး Promotion မ်ားရရွိရန္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ကို ႏွိပ္ပါ

စာရင္းေပးသြင္းရန္

 

 

 

 

 

 ျပပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ 


 
 


ျပပြဲအတြင္း အထူး Promotion မ်ားရရွိရန္
စာရင္းေပးသြင္းရန္ကို ႏွိပ္ပါ

စာရင္းေပးသြင္းရန္