ငွားရန္ - တုိက္ခန္း - Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
1,800 ft2

Apartment for rent in Sanchaung Township, near Dagon Center (2). Apartment area - 1800 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Aparment has Thee Air-conditioners and Furniture.
Asking Price - 10 Lakh (Nego)
Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)

We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံစင္တာ - ၂ အနီးရွိ ငွားရန္ တုိက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ တုိက္ခန္းအက်ယ္ - ၁၈၀၀စတုရန္းေပရွိၿပီး ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္းက်ယ္ တစ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းငယ္ ႏွစ္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားျဖင့္ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ေလေအးေပးစက္ သုံးလံုးႏွင့္ ပရိေဘာဂအသုံးအေဆာင္မ်ား ထည့္သြင္းပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။
ငွားရမ္းခေစ်းႏႈန္း - ၁၀သိန္း (ညိွႏိႈင္း)
စမ္းေခ်ာင္းရွိ ငွားရန္ တုိက္ခန္း (ID-273)

အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ငွားရန္
10 သိန္း
Property ID: S-1186228

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Apartment Rent In Sanchaung (ID-273)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Sanchaung
ဧရိယာ
1,800 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
10 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
Master Bedroom
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိငွားရန္ရွိေသာႏွစ္ထပ္တိုက္ခန္းက်ယ္(Malihku Real Estate)
10.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာ 5 လမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး အသင့္ေန တိုက္ခန္း ငွားမည္
800.00 USD
Code-7273 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
11.00 သိန္း
Code-7271 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
6.00 သိန္း
Code-7296 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
7.00 သိန္း
Code-7423 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
15.00 သိန္း
Code-7405 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထပ္ခိးအျပည့္ပါ ေျမညီထပ္အခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
12.00 သိန္း
LT1901005345: 1BR apartment for rent in Sanchaung
6.00 သိန္း
Code-7335 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
7.00 သိန္း
APR-191, ပဒုမၼာလမ္းတြင္ အက်ယ္(15x60) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
450.00 USD
APR-188, ျမင့္မိုရ္လမ္းတြင္ အက်ယ္(15x55) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
5.00 သိန္း
APR-178, သေျပညိဳလမ္းတြင္ အက်ယ္(1000sqft) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
6.00 သိန္း
APR-173, မၾကီးၾကီးလမ္းတြင္ အက်ယ္(1200sqft) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
650.00 USD
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းေတာင္ရပ္ကြက္၊ဗဟိုလမ္းသြယ္ရွိငွားရန္ရွိ္ေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
7.00 သိန္း
စမ္းေခ်င္းမျကီးျကီးလမ္းတြင္ ေစ်းသင့္ေျမညီအခန္းငွားမည္
12.00 သိန္း
Code-7343 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
17.00 သိန္း
APR-166, သီရိလမ္းတြင္ အက်ယ္(47x50) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
7.00 သိန္း
APR-145, ဆီဆံုလမ္းတြင္ အက်ယ္(33x55) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
8.00 သိန္း
APR-138, ေဇယ်သုခလမ္းတြင္ အက်ယ္(12x50) ရွိ တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။
500.00 USD
Code-7400 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းအား Foreigner သီးသန္႔ငွားရန္ရွိပါသည္။
650.00 USD
Angel Real Estate Service