ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ(၂)လမ္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

အလုံ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
972 ft2

ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

ေရာင္းရန္
450 သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ(၂)လမ္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အလုံ
အထပ္
2F
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
မင္းရဲေက်ာ္စြာ(၂)လမ္း
ဧရိယာ
972 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
450 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Overhead Tank
Own Meter
အဝီစီတြင္း
Own motor
Power and lighting Line
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 398,551 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
: 1.5 %

အာမခံေပးသူ :


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Apartment Sale (ID-239)
4,000.00 သိန္း
Upper Pazundaung Road (အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း)
450.00 သိန္း
အလံုျမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၄၄) ေလွာ္ကားလမ္း လြတ္လပ္ေရးရပ္ကြက္တြင္ BCC က်ျပီး တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္။
Ask for price
အလံုျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၂၃) ေက်ာင္းလမ္း ေစာရန္ပိုင္ ေတာင္ရပ္ကြက္ တြင္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရိွသည္။
Ask for price
အလံုျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၇၉) သိပၸံလမ္း ဂဋဳန္ရပ္ကြက္တြင္ BCC က်ျပီး တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရိွသည္။
Ask for price
ဧရာ၀ဏ္ လမ္းမၾကီးအနီးတြင္ရွိေသာ ေစ်းႏွုန္း အသင့္ဆုံး တိုက္ခန္းက်ယ္
200.00 သိန္း
သာေကတ အ၀ိုင္းအနီးတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးအသင့္ဆုံးႏွင့္ ေစ်းအတန္ဆုံးတိုက္ခန္
370.00 သိန္း
ဧရာ၀ဏ္ လမ္းမၾကီးအနီးတြင္ရွိေသာ ေစ်းႏွုန္း အသင့္ဆုံး တိုက္ခန္းက်ယ္
350.00 သိန္း
သာေကတ အ၀ိုင္းအနီးတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးအသင့္ဆုံးႏွင့္ ေစ်းအတန္ဆုံးတိုက္ခန္း
260.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ႔နယ္ ယမံုနာလမ္းမအနီးရွိ တိုက္ခန္းကို အရစ္က်၀ယ္ယူႏို္င္ပါသည္။
420.00 သိန္း
အလံုဆင္ေရကန္လမ္းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
550.00 သိန္း
NweNi Street(ႏြယ္နီလမ္း)
340.00 သိန္း
အလံုတိုက္ခန္း
870.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံု ပုလဲရတနာလမ္းမၾကီးအနီး စည္ပင္လမ္းေပၚရွိ တိုက္ခန္း
420.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံု ပုလဲရတနာလမ္းမၾကီးအနီး စည္ပင္လမ္းေပၚရွိ တိုက္ခန္း
470.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံု ပုလဲရတနာလမ္းမၾကီးအနီး စည္ပင္လမ္းေပၚရွိ တိုက္ခန္း
570.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕ရွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္သည့္တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္။
490.00 သိန္း
ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်၀ယ္ယူႏုိင္သည့္တုိက္ခန္းက်ယ္
530.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ မာဃ(၆)လမ္းရွိ ေစ်း နွုန္း သင့္တင့္ အသင့္ေနတိုက္ခန္းေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိသည္
530.00 သိန္း
** အလုံၿမဳိ႕နယ္ ဒုတိယသီရိရိပ္သာတြင္ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,600.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 398,551 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ : 31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
: 1.5 %

အာမခံေပးသူ :


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Linn Thaw Aung