ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ေစ်းႏႈန္းသင့္ သြားလာရအဆင္ေျပသည့္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ရွိHall Type ေရာင္းရန္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
918 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးဝယ္ယူႏိုင္ပါသည့္
၃ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္အထိ


ဆက္သြယ္ရန္
၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃, ၀၉၅၀၂၀၆၄၇,

ေရာင္းရန္
450 သိန္း
Property ID: S-1168782

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ေစ်းႏႈန္းသင့္ သြားလာရအဆင္ေျပသည့္ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း ရွိHall Type ေရာင္းရန္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC FInish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း
အထပ္
#5(L)
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ဗိုလ္ေတဇလမ္း
ဧရိယာ
918 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
450 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

BCC က်ၿပီးေစ်းႏႈန္းသင့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္အားဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်၀ယ္ႏုိင္ပါသည္။
500.00 သိန္း
ေအာင္ရတနာလမ္းရိွ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
280.00 သိန္း
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊မာန္ေျပမွတ္တုိင္းအနီးရိွ တန္ဖိုးသင့္တုိိက္ခန္း
700.00 သိန္း
ေအာင္ရတနာလမ္းရိွ ေစ်းႏႈန္းသင့္ Hall Type ေရာင္းရန္
1,000.00 သိန္း
ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ေပးေခ်၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ Hall Type ေရာင္းရန္
400.00 သိန္း
ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုိင္သည့္Hall Type
290.00 သိန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေအာင္ရတနာလမ္းရိွ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
360.00 သိန္း
သစ္ဆိုင္ေကြ႕မွတ္တိုင္အနီ ေစ်းႏႈန္းသင္တုိက္ခန္းက်ယ္
470.00 သိန္း
မာန္ေျပမွတ္တုိင္အနီးရိွ တန္ဖိုးသင့္ Hall Type ေရာင္းရန္
260.00 သိန္း
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပုိင္းရိွ တန္ဖိုးသင့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
570.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ကန္သာယာလမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္ တိုက္ခန္းက်ယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
320.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္၂လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
160.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
440.00 သိန္း
သြားလာရ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ ကန္သာယာလမ္း ရွိ ထပ္ခိုးပါေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရႏ္ရွိသည္။
1,000.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမၾကီးအနီး ျမိဳ႕မလမ္းေပၚရွိ ေျမညီထပ္အခန္း
1,100.00 သိန္း
ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆင္၍အရစ္က်ေပးေခ်၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ျမရတနာလမ္းေပၚရိွတိုက္ခန္း
300.00 သိန္း
ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအနီး၊ ျမရတနာလမ္းမေပၚရိွတိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
300.00 သိန္း
ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ ျမရတနာလမ္းမေပၚရိွေစ်းသင့္ေသာတုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္။
400.00 သိန္း
ျပင္ဆင္ျပီးေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
430.00 သိန္း
Tosta Housings
430.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Hla Myat Yadanar