ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္ မင္းနႏၵာလမ္းမၾကီး အနီးရွိ သြားရလာရ လြယ္ကူျပီး အခ်က္အခ်ာ ၾကေသာ ေစ်းအတန္ဆုံး အမိုက္စားတိုက္ခန္းကို အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္ေသာ အခြင့္အေရး

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေဒါပုံ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
625 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိအရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
475 သိန္း
Property ID: S-1168759

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္ မင္းနႏၵာလမ္းမၾကီး အနီးရွိ သြားရလာရ လြယ္ကူျပီး အခ်က္အခ်ာ ၾကေသာ ေစ်းအတန္ဆုံး အမိုက္စားတိုက္ခန္းကို အရစ္က်ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္ေသာ အခြင့္အေရး
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေဒါပုံ
အထပ္
Ground Floor
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
မဂၤလာသိဒိၶလမ္း
ဧရိယာ
625 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
475 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ေႂကြခင္း
လုပ္ငန္းရ
RC ခင္း
ထပ္ခိုး
HT
Underground Tank
Own Meter
အဝီစီတြင္း
Own motor
Tile or Laminate Floor
Kitchen Room/Toilet/Bath Room
Underground & Overhead Water Tank
Kitchen - Tiled Floor & Walls
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,500,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:14,250,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8334 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-8333 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေ၇ာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
ေဇယ်ာသီရိလမ္းေပါရိွေျမညီမွန္ခန္းပါတိုက္ခန္း
580.00 သိန္း
ေဇယ်ာသီရိလမ္းမေပါရိွတိုက္ခန္းမ်ား
200.00 သိန္း
Hall Type 2
220.00 သိန္း
Hall Type
200.00 သိန္း
Set Yone Street (စက္႐ုံလမ္း)
430.00 သိန္း
Code-8058 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
Code-8061 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
180.00 သိန္း
Code-8060 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
220.00 သိန္း
Code-8059 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တုိက္ခန္း
250.00 သိန္း
Code-8058 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရိွေစ်းနူန္းခ်ိဳသာေသာအခန္း
230.00 သိန္း
ေဒါပုံ ဝါဆို မွတ္တိုင္အနီး တိုက္ခန္း အေရာင္း
630.00 သိန္း
ေဒါပုံ တိုက္ခန္း အေရာင္း
650.00 သိန္း
Waterboom အနီး
350.00 သိန္း
ယမံုနာ လမ္းမျကီး အနီး
350.00 သိန္း
Hall type
260.00 သိန္း
သေဘၤာက်င္း ရပ္ကြက္
350.00 သိန္း
Hall type
240.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,500,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 14,250,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:33,250,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:420,693 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Wutt Yee Phoo