ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရဲ့ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုးေနရာရွိ အတန္ဆံုးလုပ္ငနး္ရေျမညီတိုက္ခန္း

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေဒါပုံ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
625 ft2

ကနဦး ၃၀% (117သိန္း ) ေပးသြင္း၍
5နွစ္ -> 1လလ်ွင္ 6.21သိန္း

10နွစ္-> 1လလ်ွင္ 4.08သိန္း

15နွစ္-> 1လလ်ွင္ 3.45သိန္း

၁၅နွစ္အထိ နွစ္ရွည္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
390 သိန္း
Property ID: S-1178212

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရဲ့ လူၾကဳိက္အမ်ားဆံုးေနရာရွိ အတန္ဆံုးလုပ္ငနး္ရေျမညီတိုက္ခန္း
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေဒါပုံ
အထပ္
ေျမညီထပ္
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ေဇယ်ာသီရိ(12) လမ္း
ဧရိယာ
625 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
390 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ေႂကြခင္း
လုပ္ငန္းရ
HT
Underground Tank
Own Meter
အ၀
အဝီစီတြင္း
Own motor
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:345,411က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:27,300,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:39,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:11,700,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:27,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:345,411 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8334 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-8333 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေ၇ာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
ေဇယ်ာသီရိလမ္းေပါရိွေျမညီမွန္ခန္းပါတိုက္ခန္း
580.00 သိန္း
ေဇယ်ာသီရိလမ္းမေပါရိွတိုက္ခန္းမ်ား
200.00 သိန္း
Hall Type 2
220.00 သိန္း
Hall Type
200.00 သိန္း
Set Yone Street (စက္႐ုံလမ္း)
430.00 သိန္း
Code-8058 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
Code-8061 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
180.00 သိန္း
Code-8060 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
220.00 သိန္း
Code-8059 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တုိက္ခန္း
250.00 သိန္း
Code-8058 ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရိွေစ်းနူန္းခ်ိဳသာေသာအခန္း
230.00 သိန္း
ေဒါပုံ ဝါဆို မွတ္တိုင္အနီး တိုက္ခန္း အေရာင္း
630.00 သိန္း
ေဒါပုံ တိုက္ခန္း အေရာင္း
650.00 သိန္း
Waterboom အနီး
350.00 သိန္း
ယမံုနာ လမ္းမျကီး အနီး
350.00 သိန္း
Hall type
260.00 သိန္း
သေဘၤာက်င္း ရပ္ကြက္
350.00 သိန္း
Hall type
240.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:345,411 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:27,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:39,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 11,700,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:27,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:345,411 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Wutt Yee Phoo