ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - သြားလာရ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊ၀ါ(၁)လမ္းရွိ တိုက္ခန္းက်ယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

အင္းစိန္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
972 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးဝယ္ယူႏိုင္ပါသည့္
၃ႏွစ္မွ၁၅ႏွစ္အထိ


ဆက္သြယ္ရန္
၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃, ၀၉၅၀၂၀၆၄၇, ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆

ေရာင္းရန္
450 သိန္း
Property ID: S-1175357

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : သြားလာရ လြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ ေရႊ၀ါ(၁)လမ္းရွိ တိုက္ခန္းက်ယ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC FInish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အင္းစိန္
အထပ္
#4L
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
အင္းစိန္ေရႊဝါ(၁) လမ္း, ျမိဴ႕သစ္(၈)ရပ္ကြက္
ဧရိယာ
972 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
450 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Kitchen - Tiled Floor & Walls
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ဂိတ္မွတ္တိုင္အနီး ၿမိဳ႕သစ္လမ္းရွိ တိုက္ခန္းက်ယ္ ဒုတိယထပ္ (၃လြႊာ)ေရာင္းရန္ရွိသည္
450.00 သိန္း
လူစည္ကားရာ ေညာင္ပင္ဂိတ္မွတ္တိုင္အနီး (က)ၿမိဳ႕သစ္(၁))လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္ ပထမထပ္(၂ လြႊာ) ေရာင္းရန္ရွိသည္
475.00 သိန္း
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ (က-ၿမိဳ႕သစ္-၁)လမ္းရွိ ေနထိုင္ရန္အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္ တတိယထပ္(၄ လြႊာ) ေရာင္းရန္ရွိသည္
400.00 သိန္း
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ သရဖီ(၇)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္(၆ လြႊာ) ေရာင္းရန္ရွိသည္
300.00 သိန္း
သရဖီ(၇)လမ္းရွိ အသင့္ေန အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းက်ယ္ ပထမထပ္(ညာဘက္ျခမ္း) ေရာင္းရန္
400.00 သိန္း
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ (က-၇)လမ္းရွိ အခန္းဖြဲ႔တိုက္ခန္းသစ္ တတိယထပ္(၄ လြႊာ) ေရာင္းရန္ရွိသည္
350.00 သိန္း
ၿမိဳ႕သစ္(၈)ရပ္ကြက္ (က-၇)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္ ဒုတိယထပ္(၃ လြႊာ) ေရာင္းရန္ရွိသည္
375.00 သိန္း
အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၅၀၉) ၅လမ္း(ေတာင္) အေရွ႕ဂ်ိဳကုန္းရပ္ကြက္တြင္ မီနီကြန္ေရာင္းရန္ရိွသည္။
1,300.00 သိန္း
Apartment 18'x39'
370.00 သိန္း
Apartment 18'x39'
370.00 သိန္း
ေျမညီ္ိ တိုက္ခန္း ေရာင္းမည္
950.00 သိန္း
အင္းစိန္ ျမိဳ႕သစ္ ေရႊ၀ါလမ္းေပၚရွိ တိုက္ခန္း
500.00 သိန္း
WarOo Street (ဝါဦးလမ္းသြယ္)
465.00 သိန္း
အင္းစိန္ အေနာက္ႀကိဳ့ကုန္း ရြက္လွလမ္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
450.00 သိန္း
အေနာက္ႀကို့ကုန္း ရြက္လွလမ္း အင္းစိန္ရွိ တိုက္သန့္ ေၿမညီတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
700.00 သိန္း
အင္းစိန္၊ ေညာင္ပင္မွတ္တုိင္အနီး ေရာင္းရန္ရွိေသာ တုိက္ခန္း (Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
BayintNaung Yeikthar Street (ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာလမ္းသြယ္)
4,500.00 သိန္း
Padauk Street (ပိေတာက္လမ္း)
500.00 သိန္း
Padauk Street (ပိေတာက္လမ္း)
450.00 သိန္း
** အင္းစိန္ က(၂)လမ္းတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
580.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:45,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 13,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:31,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:398,551 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Hla Myat Yadanar