ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Shwe Marlar Yeikmon (ေ႐ႊမာလာရိပ္မြန္)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ကမာရြတ္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
1,080 ft2

*Location – ShweMarlar Yeikmon, Kamaryut Township.
*Price – 1200 Lakhs
*Property Type — Apartment(4F)
*Area — 1080 sqft
*Rooms formation — 1-Master Bedroom, 2-Normal Bedrooms, 1-Air Con, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — Parquet, 2-Bathrooms and ready to live located at Kamaryut Township.

ေရာင္းရန္
1,200 သိန္း
Property ID: S-1186236

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Shwe Marlar Yeikmon (ေ႐ႊမာလာရိပ္မြန္)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
1
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ကမာရြတ္
အထပ္
4F
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Shwe Gandamar Street (ေ႐ႊဂႏၶာမာလမ္း)
ဧရိယာ
1,080 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
1,200 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
Master Bedroom
Own Meter
Own motor
Kitchen Room/Toilet/Bath Room
Kitchen - Tiled Floor & Walls

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ကမာရြတ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း ေရာင္းရန္ရွိေသာ ပထမထပ္တိုက္ခန္း
1,650.00 သိန္း
Pyi Yeik Mon Housings (ျပည္ရိပ္မြန္အိမ္ရာ)
800.00 သိန္း
Code-7443 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
2,150.00 သိန္း
Code-7424 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
700.00 သိန္း
ကမာရြတ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
700.00 သိန္း
ဗဟိုလမ္းမၾကီးႏွင့္္ ရြာမေက်ာင္းလမ္း အနီးတြင္ရွိေသာ တန္ဖိုးသင့္အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းက်ုယ္ေရာင္းရန္
1,600.00 သိန္း
Code-7187 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 5 Floor တိုက္ခန္းအားေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
475.00 သိန္း
Code-7186 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 5 Floor တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
525.00 သိန္း
Code-7185 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 4 Floor တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
575.00 သိန္း
Code-7184 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
650.00 သိန္း
Code-7217 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Home Loan ခ်ိတ္၍ ရေသာ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,050.00 သိန္း
Code-7238 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 4 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
820.00 သိန္း
Code-7232 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 4Floor တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
330.00 သိန္း
Code-7231 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 6 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-7230 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 5 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
410.00 သိန္း
Code-7229 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
700.00 သိန္း
Code-7727 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကၽြန္းပါေကးခင္းၿပီး 4 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
520.00 သိန္း
Code-6246 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
600.00 သိန္း
Code-6245 ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
600.00 သိန္း
Baho Road (ဗဟုိလမ္းမ)
400.00 သိန္း
Htet Aung Shine Real…