ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ၾကည့္ျမင္တိုင္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
1,500 ft2

Apartment for sale in Kyee Myin Daing Township, Near Orange Super Market. Apartment area is - 1500 sqft, organized by Living-room, Hall-room, Two Master Bed-rooms, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms.
Sale Price - 950 Lakhs (Nego)
Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)
We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ Orange Super Market အနီးရွိ ေရာင္းရန္ တုိက္ခန္း ျဖစ္ပါသည္။ တုိက္ခန္းအက်ယ္ - ၁၅၀၀ စတုရန္းေပရွိၿပီး ဧည့္ခန္း၊ ေဟာလ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းက်ယ္ ႏွစ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းငယ္ တစ္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။
တုိက္ခန္း၏ အေရာင္းေစ်းႏႈန္းမွာ - သိန္း ၉၅၀ (ညိွႏိႈင္း) ျဖစ္ပါသည္။
ၾကည့္ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရာင္းရန္ တုိက္ခန္း (ID-279)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
950 သိန္း
Property ID: S-1189731

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Apartment Sale in Kyee Myin Daing (ID-279)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ၾကည့္ျမင္တိုင္
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Kyee Myin Daing
ဧရိယာ
1,500 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
950 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Bo Saw Oo Street (ဗုိလ္ေစာဦးလမ္း)
1,800.00 သိန္း
စီးပြားေရးလုပ္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းက်ယ္
2,300.00 သိန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အရိုးေဆးရုံအနီး ေရာင္းရန္ရွိေသာတို္က္ခန္း (Malihku Real Estate)
750.00 သိန္း
Apartment Sale in Kyee Min Daing (ID-764)
800.00 သိန္း
Kaung Myat Thu Housings (ေကာင္းျမတ္သူအိမ္ရာ)
1,300.00 သိန္း
ၾကည့့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာလမ္းသြယ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
390.00 သိန္း
Code-7739 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-7738 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလႊာနိမ့္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကည္႔ျမင္တိုင္ကမ္းနားလမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
330.00 သိန္း
ဆင္မင္းေစ်းအနီး ၊ျကည္ျမင္တိုင္ျမိဳ႔နယ္၊ပထမ ထပ္၊အခန္း (၂) ခန္း၊ လမ္းေကာင္းေနေကာင္းလမ္းသန့္၊ဆင္မင္းလမ္း (၂၃'x၈၀') ဆက္သြယ္ရမည္႕ဖုန္းနံပါတ္မ်ား-09-699855112,09-699855113,09-699855114။
1,500.00 သိန္း
ၾကည္႔ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းရြဲတန္းလမ္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
310.00 သိန္း
Zay Gyi Road (ေဈးႀကီးလမ္းမ)
560.00 သိန္း
** ႀကည္႔ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နိဗၺာန္လမ္းတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
550.00 သိန္း
** ႀကည္႔ျမင္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္သစ္ ပထမထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
800.00 သိန္း
Htee Dan Street (ထီးတန္းလမ္းသြယ္)
500.00 သိန္း
Code-7322 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလံုးစံုျပင္ဆင္ၿပီး ေျမညီထပ္+ပထမထပ္တိုက္ခန္းအားေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,200.00 သိန္း
code-7223 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,300.00 သိန္း
Code-7222 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,300.00 သိန္း
Code-7224 လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ BCCက်ၿပီး ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,200.00 သိန္း
Code-7263 ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 4 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
Angel Real Estate Service