ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Code-6619 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

1
1
800 ft2

ေရာင္းရန္
370 သိန္း
Property ID: S-1185078

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Code-6619 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
မရမ္းကုန္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
1
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ကုလားေက်ာင္းမွတ္တိုင္အနီး
ဧရိယာ
800 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
370 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8488 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 4Floor ေထာင့္တိုက္အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
250.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္၀ိုင္းဘုရားလမ္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း
550.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊( ၁)ရပ္ကြက္တရုတ္ဘုံေက်ာင္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
430.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေစတီလမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,800.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သမိုင္းလမ္းသြယ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
Code-7986 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိထပ္ခိုးဝက္ပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,700.00 သိန္း
မရမ္းကုန္း၊ မဟာေဘာဂလမ္း၊ ကမၻာေအးစာတိုက္မွတ္တိုင္အနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
850.00 သိန္း
** မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ သမုိင္းၿမဳိ႕သစ္ဘူတာအနီးတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
270.00 သိန္း
** မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သမုိင္းၿမိဳ႕သစ္ဘူတာအနီးတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
270.00 သိန္း
Code-8065 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
750.00 သိန္း
Apartment Sale in North Dagon (ID-276)
700.00 သိန္း
Code-7517 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,050.00 သိန္း
Code-7503 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
500.00 သိန္း
Code-7532 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
2,000.00 သိန္း
Code-7522 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
480.00 သိန္း
Code-7440 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,200.00 သိန္း
Code-7439 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
260.00 သိန္း
ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္သည့္တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းက်ယ္
330.00 သိန္း
Code-5798 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေႂကြခင္း/ ကပ္ၿပီးေသာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
850.00 သိန္း
** မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ သမုိင္းလမ္းဆုံအနီးတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
330.00 သိန္း
My Land Real Estate