ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Code-6619 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

မရမ္းကုန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

1
1
800 ft2

ေရာင္းရန္
370 သိန္း
Property ID: S-1185078

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Code-6619 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
မရမ္းကုန္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
1
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ကုလားေက်ာင္းမွတ္တိုင္အနီး
ဧရိယာ
800 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
370 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-7440 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,200.00 သိန္း
Code-7439 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
260.00 သိန္း
ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္သည့္တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းက်ယ္
330.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းမျကီး ကုလားေက်ာင္းမွတ္တိုင္ အမွတ္(၂၇၃) ေအာင္သစၥာလမ္း (၂)ရပ္ကြက္တင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္။
320.00 သိန္း
** မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ သမုိင္းလမ္းဆုံအနီးတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
330.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕ ဘုရင့္ေနာင္ကားပစၥည္းပဲြရံုအနီးရိွ Hall typeေရာင္းရန္
370.00 သိန္း
Code-7012 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းငွားရန္၇ွိပါသည္။
2,000.00 သိန္း
Code-7001 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
3,000.00 သိန္း
Code-7000 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
900.00 သိန္း
Code-6999 မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တုိက္ခန္းေရာင္း၇န္ရွိပါသည္။
1,000.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သေျပလမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
260.00 သိန္း
ဗဟိုလမ္းမႀကီးအနီးေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာေသာအဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
410.00 သိန္း
Thamine Street (သမုိင္းလမ္းသြယ္)
850.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ဗဟိုလမ္းမႀကီးအနီး တန္ဖုိးသင့္အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္
290.00 သိန္း
အရစ္က်ေပးေခ်၀ယ္ယူႏုိင္သည့္အဆင့္ျမင့္Hall typeေရာင္းရန္
250.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သမုိင္း(၁)ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတို္က္ခန္း(Malihku Real Estate)
345.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္ေစတီလမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,800.00 သိန္း
ေရႊကမာၻ အိမ္ယာ
1,600.00 သိန္း
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ကမၻာေအးလမ္းသြယ္၊9ရပ္ကြက္ရိွ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Easte)
380.00 သိန္း
Thamine Street(သမုိင္းလမ္း)
680.00 သိန္း
My Land Real Estate