ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္္ (၆)လမ္းမွတ္တုိင္အနီးတန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

မဂၤလာေတာင္ညႊန႔္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
600 ft2

ဘဏ္ႏွင့္ခိ်တ္ဆက္၍ ၃ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္ အထိ အရစ္က်၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
290 သိန္း
Property ID: S-1175323

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႔နယ္္ (၆)လမ္းမွတ္တုိင္အနီးတန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC Finish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
မဂၤလာေတာင္ညႊန႔္
အထပ္
#5R
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ပုသိမ္ညြန့္ ၇လမ္း
ဧရိယာ
600 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
290 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Own Meter
အဝီစီတြင္း
Own motor
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:256,844က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:20,300,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:29,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:8,700,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:20,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:256,844 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Myanma Goneyi Street (ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း)
3,500.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ့နယ္ ျမန္မာဂုဏ္ရည္လမ္းႏွင့္ ေဒၚသိန္းတင္လမ္းျကား 93 လမ္းရွိ ေစ်းႏူန္းခ်ဴိသာေသာ ဒုတိယထပ္ တုိက္ခန္း ေရာင္းမည္။
750.00 သိန္း
Code-7429 မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
6,000.00 သိန္း
Code-7396 မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
650.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳဳ႕နယ္ ပုသိမ္ညႊန္႕လမ္းရိွ တန္ဖိုးသင့္ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္္ရွိသည္။
750.00 သိန္း
အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္းမႀကီးအနီးရွိ တန္ဖိုးသင့္အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
750.00 သိန္း
အထက္ပုစြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး အနီး အာေသာကမွတ္တုိင္အနီးတန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
340.00 သိန္း
ပုသ္ိမ္ညြန္႔၇လမ္းရိွ အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
370.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန့္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းႏႈန္းသင့္တုိက္ခန္းမ်ားအားဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍အရစ္က်၀ယ္ယူႏုိင္။
390.00 သိန္း
အထပ္နိမ့္ေနခ်င္သူမ်ားအတြက္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေစ်းသင့္သည့္တုိက္ခန္း(၂)လႊာ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
400.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔၊ကန္ေတာ္ကေလး ၉၁ လမ္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာေျမညီတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,200.00 သိန္း
ပုဇြန္ေတာင္ေစ်းအနီး အဆင့္ျမင့္ေျမညီထပ္ မီနီကြန္ဒိုအားသင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းရန္
2,200.00 သိန္း
သြားလာရ လြယ္ကူအဆင္ေျပျပီး ေနထိုင္ရန္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ တန္ဖုိးသင့္ မီနီကြန္ဒိုမ်ား။
1,200.00 သိန္း
ပုသိမ္ညႊန္႕(၃)လမ္း ၾကက္ဘဲေစ်းမွတ္တုိင္အနီး ခ်ဳိသာေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္Hall Type ေရာင္းရန္ရွိသည္။
310.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေစ်းသင့္ေသာတုိက္ခန္းမ်ားအားဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူႏုိင္။
340.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီေတာ္ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
380.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၂၄လမ္းရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
1,200.00 သိန္း
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႕ၿမိဳ႕နယ္၊ပုသိမ္ညြန္႕၃လမ္းရိွ တန္ဖိုးသင့္ အခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
370.00 သိန္း
ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ခ်မ္းသာပလာဇာအနီး အထပ္နိမ့္ အသင့္ေန မီနီကြန္ဒို အခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။
1,300.00 သိန္း
down payment သိန္း360ေပးသြင္းရံုျဖင့္ ေနထိုင္နုိင္မည့္ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ မီနီကြန္ဒို
1,200.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:256,844 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:20,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:29,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 8,700,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:20,300,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:256,844 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Hein Thiha