ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ကန္သာယာပန္းျခံအနီး သုနႏၵာ(၁၃)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္း ကို ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေျမာက္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
675 ft2

၃၀% ကနဦးေငြ ေပးျပီး က်န္ ၇၀% အား ၂၄ လအတိုးမဲ့ အရစ္က် ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္သည္....
Bank နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
250 သိန္း
Property ID: S-1168890

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ကန္သာယာပန္းျခံအနီး သုနႏၵာ(၁၃)လမ္းရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္း ကို ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Right Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေျမာက္ဥကၠလာ
အထပ္
#5(Left & right)
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
သုႏၵနာ ၁၃ လမ္း
ဧရိယာ
675 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
250 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:221,417က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:17,500,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:25,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:7,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:17,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:221,417 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၂)ရပ္ကြက္ ယုဇနလမ္းတြင္ (20*55)ေပက်ယ္ေသာ 6လႊာတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္။
280.00 သိန္း
​ေျမာက္​ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္​, ​ေဝပုလႅ ၆လမ္​းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
530.00 သိန္း
​ေျမာက္​ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္​, ​ေဝပုလႅ ၆လမ္​းတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
530.00 သိန္း
Code-7751 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
450.00 သိန္း
ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဃ)ေစ်းအနီး ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
300.00 သိန္း
Thu Zi Tar Road (သုဇိတာလမ္းမ)
285.00 သိန္း
Nwe Thar Gi Street (ႏြယ္သာဂီလမ္းသြယ္)
325.00 သိန္း
Code-7751 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
450.00 သိန္း
Code-1784 ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေ၇ာင္းရန္ရွိပါသည္။
550.00 သိန္း
ေဆးတကၠသိုလ္ ၂ အနီးဥကၠာ၁လမ္းရိွ ဘဏ္နွင့္အရစ္က် ၀ယ္ယူနိုင္ေသာ အသင့္ေနတိုက္ခန္း အသစ္ ေၿမညီေရာင္းရန္ရွိသည္
420.00 သိန္း
ေဆးတကၠသိုလ္ ၂ အနီးဥကၠာ၁လမ္းရိွ ဘဏ္နွင့္အရစ္က် ၀ယ္ယူနိုင္ေသာ အသင့္ေနတိုက္ခန္း အသစ္ ၂လႊာ ညာဘက္အခန္း ေရာင္းရန္ ရိွသည္
350.00 သိန္း
ေဆးတကၠသိုလ္ ၂ အနီးဥကၠာ၁လမ္းရိွ ဘဏ္နွင့္အရစ္က် ၀ယ္ယူနိုင္ေသာ အသင့္ေနတိုက္ခန္း အသစ္ ၃လႊာ ညာဘက္ခန္းေရာင္းရန္ ရိွသည္
300.00 သိန္း
ေျမညီထပ္ ေထာင့္ခန္း ေရာင္းရန္ ရိွသည္
550.00 သိန္း
ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ့နယ္ ေ၀ပုလ ၁လမ္းရိွ ေျမညီထပ္ ေထာင့္ခန္း ေရာင္းရန္ ရိွသည္
450.00 သိန္း
ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ့နယ္ ေ၀ပုလ ၁လမ္းရိွ ေျမညီထပ္ အလယ္ခန္း ေရာင္းရန္ ရိွသည္
400.00 သိန္း
ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ့နယ္ ေ၀ပုလႅ ၁လမ္းရိွ အသင့္ေနတိုက္ခန္း ၂လႊာ အလယ္ခန္းေရာင္းရန္ ရိွသည္
350.00 သိန္း
ေျမာက္ဥကၠလာျမိဳ့နယ္ ေ၀ပုလ ၁လမ္းရိွ အသငိ့ေနတိုက္ခနိး ၃လႊာ ေထာင့္ခန္းေရာင္းရန္ရိွသည္
350.00 သိန္း
သြားလာရအဆင္ေျပေသာ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ ႔နယ္ သုမိတၱာ(၂၀)လမ္း႐ွိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္႐ွိသည္
650.00 သိန္း
သြားလာရအဆင္ေျပေသာ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ ႔နယ္ သုမိတၱာ(၂၀)လမ္း႐ွိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္႐ွိသည္
280.00 သိန္း
သြားလာရအဆင္ေျပေသာ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ ႔နယ္ သုမိတၱာ(၂၄)လမ္း႐ွိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ တိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္႐ွိသည္
650.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:221,417 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:17,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:25,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 7,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:17,500,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:221,417 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Cho Cho Thet