ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Code-7400 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
1
1,200 ft2

ေရာင္းရန္
1,550 သိန္း
Property ID: S-1185122

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Code-7400 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
3
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ဗဟိုလမ္း လမ္းသြယ္
ဧရိယာ
1,200 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
1,550 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
ထပ္ခိုး
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာႏွစ္ထပ္တိုက္ခန္းက်ယ္(Malihku Real Estate)
2,700.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိ္ဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းေတာ္လမ္းသြယ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,200.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုလမ္းသြယ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
500.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေျမနီကုန္းရွိ တစ္အိမ္လံုးကၽြန္းပါေကးခင္း အဲကြန္း၃လံုးပါ တိုက္ခန္းက်ယ္
749.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း ေျမာင္းျမလမ္း
1,200.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ က်ြန္ေတာလမ္းမအနီး ျပည္သူကြက္သစ္ ( 3 ) လမ္းရွိ တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းမည္ ။
290.00 သိန္း
Code-7442 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မွန္ခန္းပါ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟုိလမ္းမေပၚရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
750.00 သိန္း
Code-7271 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
800.00 သိန္း
Code-7269 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တို္က္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
3,500.00 သိန္း
** ေျမနီကုန္း ဂမုန္းပြင္႔အနီးတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
600.00 သိန္း
Code-7303 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး 7 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-7295 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္း၇န္ရွိပါသည္။
800.00 သိန္း
Code-7334 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 5 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
Code-7333 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 4 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-7567 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ပထမထပ္ တုိက္ခန္းအခန္းေ၇ာင္းရန္ရွိပါသည္။
850.00 သိန္း
** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ရွင္ေစာပုုဘုရားလမ္းတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
750.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္း၊ ကၽြန္းေတာလမ္းမေပၚ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းႏွင့္ရန္ေအာင္လမ္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
500.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မႀကီးႀကီးလမ္း၊ကေလာအိမ္ရာရွိေရာင္းရန္ရွိတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
950.00 သိန္း
My Land Real Estate