ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ေမတၱာ လမ္း အၾကား မာဃ ၆ လမ္းရွိ ပဥၥမထပ္ ( ၆ လႊာ)တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
972 ft2

က်ိဳကၠဆံဘုရားနွင့္ ၁၂ ရပ္ကြက္ မာဃ ၆ လမ္းရွိ မ်က္နွာစာ ၁၈ ေပ ေရွ့ေနာက္ ၅၄ အက်ယ္ အ၀န္းရွိ တန္းဖိုးသင့္ ေစ်းနွုန္း
ျဖင့္ ေနထိုင္ ရန္ အသင့္ ရွိ ေသာ တိုက္ခန္း ကို ဘဏ္နွင့္ လည္းခ်ိတ္ဆက္၀ယ္ယူနုိင္ ပါသည္။

ေရာင္းရန္
320 သိန္း
Property ID: S-1174616

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ေမတၱာ လမ္း အၾကား မာဃ ၆ လမ္းရွိ ပဥၥမထပ္ ( ၆ လႊာ)တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
မပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Ready to use
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
အထပ္
#6
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
မာဃ ၆ လမ္း
ဧရိယာ
972 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
320 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:283,414က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:22,400,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:32,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:9,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:22,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:283,414 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

သူရလမ္းသြယ္
1,200.00 သိန္း
12ရပ္ကြက္မာဃလမ္းမ
520.00 သိန္း
ေစ်းတန္ေနရာေကာင္း ေျမညီထပ္ခိုးပါ ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,200.00 သိန္း
ေစ်းတန္အလႊာနိမ့္ တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္
520.00 သိန္း
5ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာ
550.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး မာဃလမ္းမေပၚတြင္အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
520.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းမအနီးတြင္ေစ်းသင့္ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
500.00 သိန္း
က်ိဳကၠဆံဘုရားအနီးတြင္အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
510.00 သိန္း
Min Ye Kyaw Swar Street (မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း)
280.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ ျမင္သာ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္(Malihku Real Estate)
880.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ရာဇဓိရာဇ္လမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
455.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမအနီး ၆ရပ္ကြက္တြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
480.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
350.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီး ေစ်းတန္တိုက္ခန္းသစ္ အျမန္ေရာင္းရန္
450.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမအနီးတြင္အသင့္ေန ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
960.00 သိန္း
ေဝဇယႏၱလမ္းမအနီ(6)ရပ္ကြက္တြင္ေစ်းသင့္အခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းမည္
550.00 သိန္း
(၁၀)ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး အသင့္ေနအခန္းအျမန္ေရာင္းမည္
750.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး ရပ္ကြက္လမ္းက်ယ္ေပၚရွိ ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
650.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
350.00 သိန္း
ေမတၱာလမ္းမၾကီး နွင္ ့ (၁၀)ရပ္ကြက္ေဈးအနီး မာဃ(၅)လမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
900.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:283,414 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:22,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:32,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 9,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:22,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:283,414 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Chue Thet Pan