ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္ ဘုရားလမ္းအနီးရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
0
972 ft2

၃၀% ကနဦး ေငြေပးေခ်၍ က်န္ ၇၀%ကို
ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က် ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
980 သိန္း
Property ID: S-1178237

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႔နယ္ ဘုရားလမ္းအနီးရွိ အသင့္ေနတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
အထပ္
Ground
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ဓမၼရာဇာ(၂၉)လမ္း
ဧရိယာ
972 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
980 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:867,956က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:68,600,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:98,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:29,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:68,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:867,956 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၉ရပ္ကြက္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (18*54)ေပက်ယ္ေသာ ျပင္ဆင္ျပီး 6Floorတ္ိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
430.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပလမ္းက်ယ္ မဂၤလာလမ္းမတြင္ တုိက္ခန္းအက်ယ္တုိက္သစ္အျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
550.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ လမ္းက်ယ္ မဂၤလာလမ္းမလမ္းသြယ္တြင္ တုိက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
420.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ရာဇသႀကၤန္လမ္းသြယ္တြင္ Hall တုိက္အက်ယ္တုိက္သစ္အျမန္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
550.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ရာဇသျကၤန္လမ္းတြင္ (18*54)ေပက်ယ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
750.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၁၃ရပ္ကြက္ ေကာလိယလမ္းတြင္ (19*55)ေပက်ယ္ေသာ 1Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
550.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ အင္း၀လမ္းတြင္(18*54)ေပက်ယ္ေသာ ဒုတိယထပ္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
500.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာလမ္းမေပၚရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
550.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ သီရိနႏၵာလမ္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
420.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး အသင့္ေနေျမညီထပ္
750.00 သိန္း
သံသုမာလမ္းမအနီးေစ်းသင့္ေနတိုက္ခန္း
450.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းသြယ္ေျမညီထပ္ခိုးျပည့္
720.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (38*54)ေပက်ယ္ေသာ 5Floorတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
1,600.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (18*54)ေပက်ယ္ေသာ 5Floor 6Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
300.00 သိန္း
ျပင္ဆင္ျပီးအလႊာနိမ့္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
550.00 သိန္း
မီဂသီလမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္တိုက္ခန္းသစ္
450.00 သိန္း
ေဝဇယႏၱာ city mart အနီး ေစ်းသင့္တိုက္ခန္း
450.00 သိန္း
မဂၤလာလမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္ေျမညီထပ္
1,350.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမေက်ာကပ္အလြွာနိမ္႕တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
600.00 သိန္း
ဘရဏီလမ္းမေပၚရွိအသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
680.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:867,956 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:68,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:98,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 29,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:68,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:867,956 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Chue Thet Pan