ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - 13ရပ္ကြက္ေျမညီေရာင္းမည္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
2
754 ft2

BCCက်ၿပီး

ေရာင္းရန္
580 သိန္း
Property ID: S-11816607

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : 13ရပ္ကြက္ေျမညီေရာင္းမည္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
2
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Today
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
အထပ္
GF
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
သံသုမာလမ္းသြယ္
ဧရိယာ
754 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
580 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ေႂကြခင္း
လုပ္ငန္းရ

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

ပါရမီေက်ာကပ္ ေစ်းတန္ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
1,250.00 သိန္း
စီမံကိန္းမွတ္တိုင္အနီးတြင္ အလြန္တန္သည့္ တိုက္ခန္းက်ယ္
380.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမအနီး၆ရပ္ကြက္တြင္ အသင့္ေနေျမညီတိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
1,350.00 သိန္း
ေမတၱာလမ္းမအနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
450.00 သိန္း
ေမတၱာလမ္းမအနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
460.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းမအနီးရွိ ေစ်းသင့္ေျမညီထပ္
500.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ နႏၵာ၀န္ေစ်းအနီး ပင္းယလမ္းေပၚရွိ အခန္းက်ယ္
390.00 သိန္း
က်ိဳကၠဆံဘုရားအနီးရွိ ေစ်းသင့္ေျမညီတိုက္ခန္းက်ယ္
950.00 သိန္း
Zarni Street (ဇာနည္လမ္းသြယ္)
300.00 သိန္း
က်ိဳကၠဆံဘုရားအနီးေကာလိယလမ္းမေပၚတြင္ေစ်းသင့္ခန္းက်ယ္
480.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီးတြင္ ျပင္ဆင္ျပီးတိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
530.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး ေမတၱာလမ္းေက်ာကပ္တြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ေရာင္းရန္
550.00 သိန္း
စီမံကိန္းအနီး ယသဝတီလမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္ တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
450.00 သိန္း
ပါရမီေက်ာကပ္လမ္း ကားမွတ္တိုင္နီး ေစ်းတန္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းက်ယ္
600.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဟံသာ၀တီအိမ္ရာ တြင္ ေရာင္းရန္ရွိသည္
850.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်လမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
850.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းမအနီးတြင္ေစ်းသင့္ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
500.00 သိန္း
ျမင္သာေစ်းအနီး ရပ္ကြက္လမ္းက်ယ္ေပၚတြင္အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
580.00 သိန္း
မဂၤလာလမ္းမအနီးေစ်းသင့္တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
350.00 သိန္း
အခန္းက်ယ္ ေနရာေကာင္း ရွာေနသူမ်ားအတြက္ သံသုမာလမ္းမဂုတ္ တိုက္ခန္းက်ယ္ အျမန္ေရာင္းရန္
1,000.00 သိန္း
Shwe Htake Tann