ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
2
1,026 ft2

*** ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ *** - ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ - အက်ယ္အ၀န္း (19x54)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C-3, Lift, 24 hours security, ေရသန္႕စက္၊ ပါေကးခင္း၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္ေသာ တုိက္ခန္း အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။ - ေစ်းႏႈန္း - 990 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539

ေရာင္းရန္
990 သိန္း
Property ID: S-1185980

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
3
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ေမတၱာလမ္းမ
ဧရိယာ
1,026 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
990 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
Master Bedroom
24 Hour Security Staff
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

သူရလမ္းသြယ္
1,200.00 သိန္း
12ရပ္ကြက္မာဃလမ္းမ
520.00 သိန္း
ေစ်းတန္ေနရာေကာင္း ေျမညီထပ္ခိုးပါ ေရာင္းရန္ရွိသည္
1,200.00 သိန္း
ေစ်းတန္အလႊာနိမ့္ တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္
520.00 သိန္း
5ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာ
550.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး မာဃလမ္းမေပၚတြင္အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
520.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းမအနီးတြင္ေစ်းသင့္ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
500.00 သိန္း
က်ိဳကၠဆံဘုရားအနီးတြင္အသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
510.00 သိန္း
Min Ye Kyaw Swar Street (မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း)
280.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ ျမင္သာ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္းက်ယ္(Malihku Real Estate)
880.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ရာဇဓိရာဇ္လမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
455.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမအနီး ၆ရပ္ကြက္တြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
480.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
350.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီး ေစ်းတန္တိုက္ခန္းသစ္ အျမန္ေရာင္းရန္
450.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမအနီးတြင္အသင့္ေန ေျမညီတိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
960.00 သိန္း
ေဝဇယႏၱလမ္းမအနီ(6)ရပ္ကြက္တြင္ေစ်းသင့္အခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းမည္
550.00 သိန္း
(၁၀)ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး အသင့္ေနအခန္းအျမန္ေရာင္းမည္
750.00 သိန္း
၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး ရပ္ကြက္လမ္းက်ယ္ေပၚရွိ ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
650.00 သိန္း
ေဝဇယႏၲာ city mart အနီးတြင္ေစ်းသင့္တိုက္ခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းရန္
350.00 သိန္း
ေမတၱာလမ္းမၾကီး နွင္ ့ (၁၀)ရပ္ကြက္ေဈးအနီး မာဃ(၅)လမ္းရွိ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္ရွိသည္။
900.00 သိန္း
Soe San Real Estate…