ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေတာင္ဥကၠလာ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
2
1,026 ft2

*** ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္ *** - ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ေမတၱာလမ္းမေပၚတြင္ ေစ်းနီး၊ ေက်ာင္းနီး၊ ေဆးရံုးနီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းၿပီး မိသားစုေနထိုင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ - အက်ယ္အ၀န္း (19x54)အက်ယ္ရွိ MBR-1, BR-1, A/C-3, Lift, 24 hours security, ေရသန္႕စက္၊ ပါေကးခင္း၊ ေထာင့္ခန္း၊ ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏို္င္ေသာ တုိက္ခန္း အား ညွိႏိႈင္းေစ်းျဖင့္ ေရာင္းမည္။ - ေစ်းႏႈန္း - 990 သိန္း (ညွိႏိႈင္း) ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539

ေရာင္းရန္
990 သိန္း
Property ID: S-1185980

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပင္ဆင္ၿပီးတိုက္ခန္းအား ေရာင္းမည္။ ဆက္သြယ္ရန္ - 09 5012951၊ 09 5185539
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
3
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ဥကၠလာ
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ေမတၱာလမ္းမ
ဧရိယာ
1,026 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
990 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ပါေကးခင္း
Master Bedroom
24 Hour Security Staff
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

၁၀ရပ္ကြက္ေစ်းအနီး အသင့္ေနေျမညီထပ္
750.00 သိန္း
သံသုမာလမ္းမအနီးေစ်းသင့္ေနတိုက္ခန္း
450.00 သိန္း
ပါရမီလမ္းသြယ္ေျမညီထပ္ခိုးျပည့္
720.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (38*54)ေပက်ယ္ေသာ 5Floorတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
1,600.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (18*54)ေပက်ယ္ေသာ 5Floor 6Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
300.00 သိန္း
ျပင္ဆင္ျပီးအလႊာနိမ့္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
550.00 သိန္း
မီဂသီလမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္တိုက္ခန္းသစ္
450.00 သိန္း
ေဝဇယႏၱာ city mart အနီး ေစ်းသင့္တိုက္ခန္း
450.00 သိန္း
မဂၤလာလမ္းမေပၚရွိ ေစ်းတန္ေျမညီထပ္
1,350.00 သိန္း
သစၥာလမ္းမေက်ာကပ္အလြွာနိမ္႕တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္
600.00 သိန္း
ဘရဏီလမ္းမေပၚရွိအသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
680.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၉)ရပ္ကြက္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (18*54)ေပက်ယ္ေသာ 5Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
500.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ (၉)ရပ္ကြက္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (19*54)ေပက်ယ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
1,300.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္ ၆ရပ္ကြက္ ေက်ာ္သူလမ္းတြင္ (19*54)ေပက်ယ္ေသာ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
1,300.00 သိန္း
Code-8583 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
880.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ သုမဂၤလာလမ္းမႀကီးေက်ာကပ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္းအနီးေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
600.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေ၀ဇယႏၱာေက်ာကပ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
550.00 သိန္း
ေတာင္ဥကၠလာ၊ (၉)ရပ္ကြက္၊ ဇာနည္လမ္းသြယ္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
550.00 သိန္း
Code-8572 ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိထပ္ခိုးအျပည့္ပါ ျပင္ဆင္ၿပီး ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,800.00 သိန္း
Soe San Real Estate…