ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - အေသာကမွတ္တိုင္ႏွင့္မလႊာကုန္းဘူတာရံုးတုိ႕အနီးရွိ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

တာေမြ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
552 ft2

ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး၃နွစ္မွ၁၅နွစ္အထိဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

အေသာကမွတ္တိုင္
မလႊာကုန္းဘူတာရံု
ဒဂုဏ္ညႊန္႕ေစ်း
ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း
အမွတ္(၁၁)အ.မ.က ေက်ာင္းအရွ့

ေရာင္းရန္
470 သိန္း
Property ID: S-1175138

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : အေသာကမွတ္တိုင္ႏွင့္မလႊာကုန္းဘူတာရံုးတုိ႕အနီးရွိ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC Finish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
တာေမြ
အထပ္
#3
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ဘယသုဒိၶလမ္း,ပုသိမ္ညႊန္႕ရပ္ကြက္,တာေမြ
ဧရိယာ
552 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
470 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Underground Tank
Own Meter
Own motor
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:14,100,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Dagon Thiri Street (ဒဂုံသီရိလမ္း)
650.00 သိန္း
တာေမြျမိဳ့နယ္ အခြန္လြတ္ေစ်းအနီး ေမတၱာညြန္႔ ေခမာသီရိလမ္းရွိ အသင့္ေန ထပ္ခိုးပါ 6 လႊာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-7476 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,300.00 သိန္း
Code-7455 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ 7 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
260.00 သိန္း
Code-7454 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီ+underground တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,650.00 သိန္း
148-Street (၁၄၈-လမ္း)
900.00 သိန္း
Kyaik Ka San Housings (က်ိဳကၠဆံအိမ္ရာ)
1,800.00 သိန္း
165-Street (၁၆၅-လမ္း)
750.00 သိန္း
165-Street (၁၆၅-လမ္း)
850.00 သိန္း
** ေက်ာက္ေျမာင္းလမ္းသန္႔တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
600.00 သိန္း
Code-7300 တာေမြၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
570.00 သိန္း
Code-7409 တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ယုဇနပလာဇာအနီးတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,700.00 သိန္း
ေက်ာက္ေျမာင္း သုခလမ္း
650.00 သိန္း
148-Street (၁၄၈-လမ္း)
500.00 သိန္း
Kyaik Ka San Road (က်ိဳကၠဆံလမ္းမ)
500.00 သိန္း
Thiri Street (သီရိလမ္း)
520.00 သိန္း
East Horse Racing Course Road (အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္း)
1,900.00 သိန္း
Dagon Thiri Street (ဒဂုံသီရိလမ္း)
760.00 သိန္း
ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီးရိွ သြားလာရအဆင္ေျပသည့္ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္
500.00 သိန္း
ေနရာေကာင္း ေမတၱာညြန့္ေစ်းအနီးရိွ တန္ဖိုးသင့္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္
550.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 14,100,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Hla Myat Yadanar