ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - အေသာကမွတ္တိုင္ႏွင့္မလႊာကုန္းဘူတာရံုးတုိ႕အနီးရွိ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

တာေမြ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
552 ft2

ဘဏ္နွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး၃နွစ္မွ၁၅နွစ္အထိဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

အေသာကမွတ္တိုင္
မလႊာကုန္းဘူတာရံု
ဒဂုဏ္ညႊန္႕ေစ်း
ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း
အမွတ္(၁၁)အ.မ.က ေက်ာင္းအရွ့

ေရာင္းရန္
470 သိန္း
Property ID: S-1175138

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : အေသာကမွတ္တိုင္ႏွင့္မလႊာကုန္းဘူတာရံုးတုိ႕အနီးရွိ တန္ဖိုးသင့္တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
BCC Finish
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
တာေမြ
အထပ္
#3
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ဘယသုဒိၶလမ္း,ပုသိမ္ညႊန္႕ရပ္ကြက္,တာေမြ
ဧရိယာ
552 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
470 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Underground Tank
Own Meter
Own motor
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:14,100,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Dhamma Darna Street (ဓမၼဒါနလမ္း)
570.00 သိန္း
Tha Mein Bayan Road (သမိန္ဗရမ္းလမ္းမ)
600.00 သိန္း
Tha Mein Bayan Street (သမိန္ဗရမ္းလမ္း)
500.00 သိန္း
Apartment Sale in Tarmwe (ID-293)
500.00 သိန္း
Manaw Haya Street (မေနာ္ဟရလမ္း)
550.00 သိန္း
Ma Hlwa Kone Street (မလႊကုန္းလမ္း)
600.00 သိန္း
ေစ်းတန္အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီးေျမညီထပ္ေရာင္းရန္ရွိပါသည္
590.00 သိန္း
ေမတၱာညြန္႕အိမ္ရာ ေစ်းတန္ေျမညီထပ္
590.00 သိန္း
Ar Thaw Ka Street (အေသာကလမ္း)
2,000.00 သိန္း
Lalyar Shwemyay Street (လယ္ယာေရႊေျမလမ္း)
400.00 သိန္း
Code-8486 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီ+မွန္ခန္း တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
1,400.00 သိန္း
Code-8485 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီ+မွန္ခန္း တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,600.00 သိန္း
Code-8560 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
900.00 သိန္း
Code-8559 တာေမြၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,800.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီးေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
665.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
650.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
520.00 သိန္း
ေမတၱာၫႊန္႔ ေရႊဝါလမ္း 2nd Floor(၃လႊာ) တြင္ သိန္း ၃၆၀ အပိတ္ေစ်း၊ တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းရန္ရွိသည္
360.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရွိ ကားဂိတ္အနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း
650.00 သိန္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ဗ်ဳိင္းေရအိုးစင္လမ္းရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း
650.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:47,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 14,100,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:32,900,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:416,265 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Nwe Nwe Htun