ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရိွ တန္ဖိုးသင့္တင့့္သည့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သာေကတ, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
1,026 ft2

Down payment 30% ေပးရုံျဖင့္ ဘဏ္ႏွင့္္ ခ်ိတ္ဆက္၍ (၃) ႏွစ္မွ (၁၅) ႏွစ္ထိ အရစ္က်ျဖင့္ ၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
420 သိန္း
Property ID: S-1178332

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရိွ တန္ဖိုးသင့္တင့့္သည့္တုိက္ခန္းက်ယ္ေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
-
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သာေကတ
အထပ္
#1M
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ရန္ေျပ၁၆လမ္း
ဧရိယာ
1,026 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
420 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ေႂကြခင္း
ဂ်ိဳးျဖဳေရ
ထပ္ခိုး
Overhead Tank
Own Meter
အဝီစီတြင္း
Own motor
ေရ+မီး

အျခားအခန္းမ်ား

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:371,981က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:29,400,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:42,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:12,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:29,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ:15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:371,981 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8508 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဲကြန္းပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
Code-8507 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-8505 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထပ္ခိုးပါ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
550.00 သိန္း
Code-8501 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းအား ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
480.00 သိန္း
Code-8526 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီ+မွန္ခန္းတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,300.00 သိန္း
Code-8510 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-8532 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
550.00 သိန္း
Code-8531 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထပ္ခိုးဝက္ပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,650.00 သိန္း
Code-8552 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကမာၾကည္အိမ္ရာတြင္ ပထမထပ္တုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္။
5.00 သိန္း
Code-8551 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
2,500.00 သိန္း
Code-8550 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 5 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-8549 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
395.00 သိန္း
Code-8548 သာေကတၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္
1,550.00 သိန္း
ျမိဳ႕မ(၉ )လမ္းရိွတိုက္ခန္း
320.00 သိန္း
သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ယမုံနာလမ္းမႀကီးအနီး ရန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
430.00 သိန္း
သာေကတၿမဳိ႕နယ္ မင္းနႏၵာလမ္းအနီး ရန္ေအာင္လမ္းသြယ္တြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
500.00 သိန္း
သာေကတၿမဳိ႕နယ္ သုမနလမ္းက်ယ္အနီး ရန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ ေပအက်ယ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
သာေကတၿမဳိ႕နယ္ သုမနလမ္းက်ယ္အနီးရန္ေျပလမ္းသြယ္တြင္ ေပအက်ယ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
470.00 သိန္း
သာေကတျမိဳ ့နယ္၊ (၁၀)ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,750.00 သိန္း
သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာလမ္းမအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္းက်ယ္ (Malihku Real Estate)
500.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:371,981 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:29,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:42,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း:13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 12,600,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:29,400,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
:1.5 %

အာမခံေပးသူ:မိသားစု၀င္သာမက မည္သူမဆိုေထာက္ခံႏိုင္ ပါသည္။


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:371,981 က်ပ္


အိမ္ရာေလွ်ာက္ထား၍ သင့္၏ကိုယ္ေရးကိုတာအေသးစိတ္မ်ားျဖည့္သြင္းပါ
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ အိမ္ၿခံေၿမ အမ်ိဳးအစား *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္း ၊ ၿပည္နယ္ *
၀ယ္လုိခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္လိပ္စာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။*
Khin Zar Win