ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ဆိုင္ခန္း၊ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

ဒီအိမ္ျခံေျမကို Home Loan ျဖင့္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

lakhs/Month

Estimate Repayment

ေလ်ွာက္ထားရန္
0
1
972 ft2

30% ကနဦးေငြ ေပးသြင္းျပီး က်န္ 70% ကို Bank ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး 15 နွစ္အရစ္က် ျဖင့္ဝယ္ယူနိုင္သည္....

ဆက္သြယ္ရန္ - 09965612082 / 099979854500

ေရာင္းရန္
900 သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ဆိုင္ခန္း၊ရုံးခန္းဖြင့္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမညီထပ္ ေရာင္းရန္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Ready to use
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
G F
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
ဂရန္
လမ္းအမည္
ဇနိလ (၂) လမ္း
ဧရိယာ
972 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
900 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 797,103 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

 

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံက်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး:90,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ:27,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
: 1.5 %

အာမခံေပးသူ :


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Bayint Naung Street (ဘုရင့္ေနာင္လမ္းသြယ္)
350.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း က်ိဳကၠဆံဘုရားလမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ပီး(13*55)ေပ 2 Floor တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
400.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငမိုးရိပ္လမ္းသြယ္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
280.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း သမာဓိလမ္းတြင္(12*45)ေပ ျပင္ဆင္ပီး 1 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
210.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း က်ိဳက္ကၠဆံဘုရားလမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ပီး (22.5*57)ေပက်ယ္ 2 Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သကၤက်ြန္း ဘုရားလမ္းတြင္ ျပင္ဆင္ပီး (18*70)ေပ 2 Floor တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
850.00 သိန္း
Waizayandar Road (ေဝဇယႏၱာလမ္းမ)
650.00 သိန္း
USanPhay Street (ဦးစံေဖလမ္း)
300.00 သိန္း
ThazinPan Street (သဇင္ပန္းလမ္း)
550.00 သိန္း
Thamardi Street (သမာဓိလမ္း)
450.00 သိန္း
Yanway Street (ရန္ေဝးလမ္း)
450.00 သိန္း
NgaMoeYeik Street (ငမုိးရိပ္လမ္းသြယ္)
450.00 သိန္း
ZabuThiri Street (ဇဗၺဴသီရိလမ္း)
450.00 သိန္း
USanPhay Street (ဦးစံေဖလမ္း)
260.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း သမာဓိလမ္း တြင္(18*54)ေပ ေျမညီတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
450.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း သမာဓိလမ္းတြင္ (11.5*50)ေပ ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
350.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း ဘုရားလမ္းတြင္ (20*60)ေပ ျပင္ဆင္ပီး1လြွာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
1,000.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း ရတနာသုခလမ္းတြင္ (15*60)ေပရွိ ျပင္ဆင္ပီး4လြွာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
750.00 သိန္း
သက္န္းက်ြန္း ရတနာသုခလမ္းတြင္ (15*60)ေပ ျပင္ဆင္ပီး 5လြွာတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
565.00 သိန္း
သကၤန္းက်ြန္း ရတနာသုခလမ္းတြင္ (18*55)ေပ ျပင္ဆင္ပီး 3လြွာတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိသည္
700.00 သိန္း

အိမ္ရာေခ်းေငြ ပါတနာ


ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ : 797,103 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ : 63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမဏ တြက္ခ်က္ပုံ က်ပ္(သိန္း)


အိမ္ရာ၏တန္ဖိုး : 90,000,000 က်ပ္

နွစ္စဥ္အတိုးနႈန္း : 13%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔(%):30%

ကနဦးေပးေခ်ရမည္႔ပမာဏ: 27,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြပမာဏ:63,000,000 က်ပ္

ေခ်းေငြ ကာလ: 15 ႏွစ္

ေခ်းေငြ ကာလ:


ဝန္ေဆာင္ခ (%)
: 1.5 %

အာမခံေပးသူ :


ေပးသြင္းရမည့္ လအေရအတြက္:180 လ

လစဥ္ေပးဆပ္ေငြ:797,103 က်ပ္


အေကာင္းဆံုးနွုန္းထားျဖင့္ေလ်ွာက္ထားပါ
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား *
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေမြးေန႔ (DD-MM-YYYY) *
ေလွ်ာက္ထားမႈပံုစံ
အလုပ္အကိုင္ အမ်ိဳးအစား
လစဥ္၀င္ေငြ (က်ပ္) *
လက္ရွိေနထိုင္သည့္ေနရာ *
ႏွစ္သက္ရာဘဏ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
Linn Thaw Aung