ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
1,250 ft2

1250 sqft apartment area for sale in Thingangyun Township. Apartment has Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Apartment with three air-conditioners.
Sale Price - 950 Lakh (Nego).
Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)

We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ေရာင္းရန္ တုိက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ တုိက္ခန္းအက်ယ္ - ၁၂၅၀စတုရန္းေပရွိၿပီး ဧည့္ခန္း၊ အိပ္ခန္းက်ယ္ တစ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းငယ္ ႏွစ္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ႏွင့္ ေရခ်ိဳးခန္းမ်ားျဖင့္ဖဲြ႔စည္းထားပါသည္။ ေလေအးေပးစက္ သုံးလံုးအသင့္တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။
တုိက္ခန္း၏အေရာင္းေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၉၅၀ (ညိွႏိႈင္း)
သဃၤကၽြန္းရွိေရာင္းရန္ တုိက္ခန္း (ID-267)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
950 သိန္း
Property ID: S-1182393

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
3
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Thingangyun
ဧရိယာ
1,250 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
950 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

သဃၤန္းကၽြန္း၊ ဓမၼာရံုလမ္း ( ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ ျပည္သာယာလမ္းတို႔အနီး ) ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္း ( Malihku Real Estate )
900.00 သိန္း
No(97) thu da tha na(2) street 16/2 quarter thingangyun
450.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အပိုင္း(၂) ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခနး္ (Malihku Real Estate)
480.00 သိန္း
စံျပေစ်းအနီးေနရာေကာင္းျပင္ဆင္ျပီးအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာအခန္း
295.00 သိန္း
ငါးက်မ္းျပန္ေက်ာင္းအနီးျပည္သာယာလမ္းနားရွိ ျပင္္ဆင္ျပီးေစ်းႏွုန္းသက္သာေသာေျမညီအခန္းက်ယ္
1,430.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ျကီးပြါးေရးအိမ္ယာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
650.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ ့နယ္ (၁၆)ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
850.00 သိန္း
ရတနာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာလမ္းအနီးရွိ ေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီ တိုက္ခန္းက်ယ္
850.00 သိန္း
AKK shoping mall အနီး ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမေပၚရွိအသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
360.00 သိန္း
LayDaungKan Road (ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ)
300.00 သိန္း
Code-7552 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
300.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ ႕နယ္ တုိုက္ခန္း အေရာင္း
900.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုမဂၤလာလမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,500.00 သိန္း
San Pya Street (စံျပလမ္းသြယ္)
200.00 သိန္း
Code-7448 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီေဟာင္ေကာင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
5,000.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ သီရိေဟမာလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ၅လြာတိုက္ခန္း ( Malihku Real Estate)
750.00 သိန္း
Code-7298 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
450.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေဇာတိကလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာေျမညီတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
1,550.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ျကီးပြါးေရးအိမ္ယာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
650.00 သိန္း
Angel Real Estate Service