ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - AKK shopping mall အနီး ေျမညီထပ္ (ထပ္ခိုးပါ) ေရာင္းမည္

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
1
555 ft2

ကနဦး ၃၀% ေပးသြင္းျပီး က်န္ ၇၀% ကို ဘဏ္ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ နွစ္ရွည္အရစ္က်ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
400 သိန္း
Property ID: S-1185731

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : AKK shopping mall အနီး ေျမညီထပ္ (ထပ္ခိုးပါ) ေရာင္းမည္
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
-
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Ready to use
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
Ground
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
မဂၤလာလမ္းနွင့္သီတာလမ္းေထာင့္
ဧရိယာ
555 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
400 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
လုပ္ငန္းရ
ထပ္ခိုး
HT
Underground Tank
Overhead Tank
Own Meter
အဝီစီတြင္း
Own motor
Kitchen Room/Toilet/Bath Room
Hall Type
ေရ+မီး
ဘိုထိုင္

အျခားအခန္းမ်ား

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

No(97) thu da tha na(2) street 16/2 quarter thingangyun
450.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အပိုင္း(၂) ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခနး္ (Malihku Real Estate)
480.00 သိန္း
စံျပေစ်းအနီးေနရာေကာင္းျပင္ဆင္ျပီးအသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာအခန္း
295.00 သိန္း
ငါးက်မ္းျပန္ေက်ာင္းအနီးျပည္သာယာလမ္းနားရွိ ျပင္္ဆင္ျပီးေစ်းႏွုန္းသက္သာေသာေျမညီအခန္းက်ယ္
1,430.00 သိန္း
Apartment Sale In Thingangyun (ID-267)
950.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ျကီးပြါးေရးအိမ္ယာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
650.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ ့နယ္ (၁၆)ရပ္ကြက္ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
850.00 သိန္း
ရတနာလမ္းႏွင့္ သုမဂၤလာလမ္းအနီးရွိ ေနထိုင္ရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေျမညီ တိုက္ခန္းက်ယ္
850.00 သိန္း
AKK shoping mall အနီး ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမေပၚရွိအသင့္ေနတိုက္ခန္းက်ယ္
360.00 သိန္း
LayDaungKan Road (ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမ)
300.00 သိန္း
Code-7552 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
400.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
300.00 သိန္း
သဃၤန္းက်ြန္းျမိဳ ႕နယ္ တုိုက္ခန္း အေရာင္း
900.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ သုမဂၤလာလမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္္ခန္း(Malihku Real Estate)
1,500.00 သိန္း
San Pya Street (စံျပလမ္းသြယ္)
200.00 သိန္း
Code-7448 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမညီေဟာင္ေကာင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
5,000.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ သီရိေဟမာလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ၅လြာတိုက္ခန္း ( Malihku Real Estate)
750.00 သိန္း
Code-7298 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
450.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ ေဇာတိကလမ္း ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာေျမညီတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
1,550.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္း၊ျကီးပြါးေရးအိမ္ယာရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း(Malihku Real Estate)
650.00 သိန္း
Chue Thet Pan