ေရာင္းရန္ - တုိက္ခန္း - ThuDathana Street (သုဒႆနလမ္း)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သဃၤန္းကၽြန္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
1
900 ft2

*Location – Thu Da Thana Street, Thingangyun Township.
*Price – 330 Lakhs
*Property Type — Apartment(6F)
*Area — 900 sqft
*Rooms formation — Hall Type, Living room and Kitchen.
*Other Features — Floor Type — RC, 1-Bathroom and ready to live located at Thingangyun Township.

ေရာင္းရန္
330 သိန္း
Property ID: S-1186240

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : ThuDathana Street (သုဒႆနလမ္း)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
တုိက္ခန္း
အဲယားကြန္း
0
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သဃၤန္းကၽြန္း
အထပ္
6F
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ThuDathana Street (သုဒႆနလမ္း)
ဧရိယာ
900 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
1
ေစ်းႏႈန္း
330 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
RC ခင္း
HT
Own Meter
Own motor
Kitchen Room/Toilet/Bath Room

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Code-8371 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထပ္ခိုးအျပည့္ပါ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
1,650.00 သိန္း
Code-8484 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွ ိတတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
380.00 သိန္း
Code-8483 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
410.00 သိန္း
Code-8479 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
600.00 သိန္း
Code-8478 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 5လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
320.00 သိန္း
Code-8477 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းအားေရာင္းရန္၇ွိပါသည္။
410.00 သိန္း
Code-8476 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
450.00 သိန္း
Code-8539 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထပ္ခိုးပါ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
650.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္ရွိေရာင္းရန္ရွိေသာတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
620.00 သိန္း
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာသီရိလမ္းတြင္ (18*55)ေပက်ယ္ေသာ 2Floor တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။
450.00 သိန္း
Code-8321 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
Apartment Rent in Thingangyun (ID-286)
5.50 သိန္း
Code-8312 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
500.00 သိန္း
Code-8303 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ 633 ေပ အက်ယ္ရွိ တတိယထပ္တိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
350.00 သိန္း
Code-8304 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၇ွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
390.00 သိန္း
Code-8305 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပထမထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
430.00 သိန္း
Code-8299 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိအျမင့္ 19ေပ ရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
800.00 သိန္း
Code-8296 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
520.00 သိန္း
Code-8264 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
300.00 သိန္း
Code-8262 သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမညီထပ္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
450.00 သိန္း
Htet Aung Shine Real…