ငွားရန္ - ကြန္ဒို - The Residence@Khay Mar

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
2
1,550 ft2

*Living Area - 1,550 Sqft
*2 Master bedroom with bathroom attached
*Large Living Room
*Dining room
*Kitchen & Maid room, Laundry area
*4 A/C
*Lift(2) units
*Private Car Parking
*24 hour Generator backup system for the whole building
*24 hour Security

ငွားရန္
Ask for price
Property ID: S-1184802

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : The Residence@Khay Mar
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
Yes
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Immediate
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
4 Floor
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Khay Mar Street
ဧရိယာ
1,550 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
Ask for price

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
Master Bedroom
Security Door Lock System
Generator
Carparking
24 Hour Security Staff
Kitchen Room/Toilet/Bath Room
Backup Generator For Elevator
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

CRA-727, Twin Centro တြင္ အက်ယ္(1565sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ငွားမည္။
1,600.00 USD
CRA-711, ေခမာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1550sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,750.00 USD
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ Winsor Condo တြင္အခန္းငွားမည္
1,800.00 USD
စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ Mother Prestige Condo တြင္အခန္းငွားမည္
2,000.00 USD
CRA-691, ဓနလႈိင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(20x60) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
10.00 သိန္း
CRA-667, ဗားကရာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,200.00 USD
CRA-647, ရတနာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1700sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,000.00 USD
CRA-643, စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1000sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
6.00 သိန္း
CRA-636, Twin Centro Tower တြင္ အက်ယ္(1700sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
2,500.00 USD
စမ္းေခ်ာင္း ၊ ကံ့ေကာ္လမ္း ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ မီနီကြန္ဒို ( Malihku Real Estate)
10.00 သိန္း
Code-7574 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမနီကုန္းတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းငွားရန္၇ွိပါသည္။
3,000.00 USD
CRA-600, စမ္းေခ်ာင္းလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1000sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
6.00 သိန္း
CRA-596, ရတနာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1700) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,000.00 USD
CRA-577, ဗားကရာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,200.00 USD
CRA-548, ဓနလႈိင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1250sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
10.00 သိန္း
CRA-531, ေခမာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1550sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,750.00 USD
CRA-515, Twin Centro တြင္ အက်ယ္(1565sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
1,600.00 USD
CRA-512, ဗဟိုလမ္းတြင္ အက်ယ္(1200sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
800.00 USD
စမ္းေခ်ာင္း၊ Twin Centro Condo ရွိ ငွားရန္ရွိေသာ အလႊာျမင့္ကြန္ဒိုအခန္း ( Malihku Real Estate)
3,200.00 USD
စမ္းေခ်ာင္း သေျပညိဳလမ္း YN ကြန္ဒိုရွိ ငွား ရန္ရွိေသာ အခန္း (Malihku Real Estate)
30.00 သိန္း
Slade Property Services