ေရာင္းရန္ - ကြန္ဒို - CSA-0219, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ကမာရြတ္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

3
2
1,560 ft2

(1560) sqft အက်ယ္ရွိၿပီး မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကးခင္း၊ ပါဝင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။ အျခားလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ +++++++++++++++++++ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္၊ ဂိုေဒါင္ မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအျမန္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
2,000 သိန္း
Property ID: S-1185634

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : CSA-0219, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
ပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ကမာရြတ္
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
3
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Diamond Condo
ဧရိယာ
1,560 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
2,000 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

CSA-0389, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1500sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,500.00 သိန္း
CSA-0388, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1650sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
2,000.00 သိန္း
CSA-0387, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,800.00 သိန္း
CSA-0376, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1100sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,200.00 သိန္း
CSA-0353, မာလာျမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ အခန္းက်ယ္အျမန္ေရာင္းမည္။
2,800.00 သိန္း
CSA-0349, ေရႊထန္းတပင္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1328sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ငွားမည္။
1,700.00 သိန္း
CSA-0347, ဆင္မလိုက္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1700sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
3,000.00 သိန္း
CSA-0340, မာလာျမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1350sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
1,800.00 သိန္း
CSA-0330, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,200.00 သိန္း
CSA-0319, မာလာျမိဳင္ရိပ္သာတြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,800.00 သိန္း
ကမာရြတ္၊ ေရႊထန္းပင္ကြန္ဒို ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ ကြန္ဒို (Malihku Real Estate)
1,900.00 သိန္း
CSA-0295, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1500sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
2,500.00 သိန္း
CSA-0294, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါ(2) တြင္ အက်ယ္(1650sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,000.00 သိန္း
CSA-0293, ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,800.00 သိန္း
CSA-0282, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1100sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,200.00 သိန္း
CSA-0257, မာလာျမိဳင္ရိပ္သာတြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,800.00 သိန္း
CSA-0253, ေရႊထန္းတပင္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1328sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
1,700.00 သိန္း
CSA-0251, ဆင္မလိုက္တာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1700sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
3,000.00 သိန္း
CSA-0244, မာလာျမိဳင္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1350sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
1,800.00 သိန္း
CSA-0234, Diamond Condo တြင္ အက်ယ္(1560sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
2,000.00 သိန္း
View Point Real Estate