ေရာင္းရန္ - ကြန္ဒို - CSA-046, MMM Condo တြင္ အက်ယ္(25x50) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ေက်ာက္တံတား, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

2
2
1,250 ft2

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ MMM Condo တြင္
အက်ယ္အဝန္း(25x50) စတုရန္းေပက်ယ္ဝနး္ပါသည္။
မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၃လံုး)၊ပရိေဘာဂ ပါ၀င္ေသာ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္သည့္ ကြန္ဒို အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုနး္ျဖင့္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
3,200 သိန္း
Property ID: S-1182105

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : CSA-046, MMM Condo တြင္ အက်ယ္(25x50) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
ပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ေက်ာက္တံတား
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
2
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
MMM Condo
ဧရိယာ
1,250 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
3,200 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန
ေႂကြခင္း
ပါေကးခင္း
Master Bedroom
24 Hour Security Staff
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Ruby Condo for Sale-ID-616
5,500.00 သိန္း
Pansoedan Tower (ပန္းဆုိးတန္းတာဝါ)
1,850.00 သိန္း
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းရွိ္ ေရာင္းရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
2,200.00 သိန္း
Condo For Sale (ID-686)
2,300.00 သိန္း
37-Street(၃၇-လမ္း)
1,800.00 သိန္း
ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ငွား/ေရာင္းရန္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအခန္း
3,000.00 သိန္း
** ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဥေဒါင္းမင္းCondoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
2,000.00 သိန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ဆိတ္ကမ္းသာလမ္း အနီးရွိ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး ကြန္ဒိုခန္းေရာင္းမည္..
2,800.00 သိန္း
** ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ MMM Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,550.00 သိန္း
** ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ MMM Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,550.00 သိန္း
**ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ Central Tower တြင္ကြန္ဒုိတုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။**
2,650.00 သိန္း
** ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ MMM Condoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,550.00 သိန္း
Sule Tower (ဆူးေလတာဝါ)
1,400.00 သိန္း
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ Global Tower Condoတြင္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
2,000.00 သိန္း
37-Street (၃၇-လမ္း)
1,650.00 သိန္း
Pansoetan Tower
1,800.00 သိန္း
SateKamThar Street
1,570.00 သိန္း
LT18024576: 3BR spacious unit for sale at Strand Condo
3,500.00 သိန္း
Shwe Oo Daung Min Condo
1,650.00 သိန္း
37 Street Condo
1,250.00 သိန္း
View Point Real Estate