ေရာင္းရန္ - ကြန္ဒို - စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းမေပၚ Dagon Center နားအနီး KBZ Tower တြင္ ရုံးခန္းဖြင့္သူေတြ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ (၁၆၁၀၀ စတုရန္းေပရွိတဲ့ အခန္းက်ယ္မွာ အခန္း (၁၄) ခန္းပါ၀င္ေသာ ကြန္ဒို ငွားရန္ရိွပါသည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

စမ္းေခ်ာင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
0
16,100 ft2

အခန္းတုိင္းကလည္း က်ယ္ဝန္းျပီး မွန္ေတြနဲ႔ အခန္းဖြဲ႔ေပးထားလုိ႔ ျပည္လမ္းမနဲ႔ ေရႊတိဂုံဘုရားျမင္ကြင္းကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အခန္းတုိင္းနဲ႔ မွာလည္း Vrv System Daikin Air Con ေတြကုိတပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ ေလးေကာင္းေလသန္႔ ရရွိေစဖုိ႔ ေလသန္႔စင္ေရး စနစ္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ မီးေဘး လုံျခဳံေရးအတြက္လည္း Fire Sprinker System ၊ Wet Riser / Fire Hose နဲ႔ Hose Reel ၊ Smoke Stop Lobby ၊ Emergency Stair Case နဲ႔ Smoke Detector System ေတြကုိိ တပ္ဆင္ေပးထားပါတယ္။ Herewith Attachment Are; 1. Simple Drawing Of Property 2. Apartment Dimensions is ; Approx ; Length 100ft x Depth 160ft ( Total Square Feet is 16,100) Air Condition system is as followed; 1 Daikin Air Conditioning Syatem VRV System (R-410A) 2. Ceiling Cassette Type with wireless remote Control System 3. 24 Indoor Units (FCU) and 5 Outdoor Units (Fully converage foe all room area) 4. Total Horsepower 98Hp 5. Mechanical Ventilation System for Hot air Exhaust and Natural Inlet Fully furnished for ceiling. Plumbing and Sanitary; 1. Rear Toilets : Male : 2WC + 2 Urinal + 2 Basin 2. Rear Toilets : Female : 3WC + 2 Basins 3. Front Toilets : Male : 3WC + 2 Urinal + 2 Basin 4. Front Toilets : Female : 4WC + 2 Basins 5. Other Toilets : 2 WC Electricity System; 1. Fully Dprinkler 2. We Riser / Fire Hose and Hose Reel 3. Smoke Stop Lobby 4. Emergency Stair Case 5. Smake Detector System

ေရာင္းရန္
Ask for price
Property ID: S-1189367

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္းမေပၚ Dagon Center နားအနီး KBZ Tower တြင္ ရုံးခန္းဖြင့္သူေတြ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ (၁၆၁၀၀ စတုရန္းေပရွိတဲ့ အခန္းက်ယ္မွာ အခန္း (၁၄) ခန္းပါ၀င္ေသာ ကြန္ဒို ငွားရန္ရိွပါသည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
14
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
စမ္းေခ်ာင္း
အထပ္
7F
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ျပည္လမ္းမေပၚ Dagon Center နားအနီ
ဧရိယာ
16,100 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
Ask for price

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

Security Door Lock System
Intercom System
Basement Car Parking
PABX Telephone Exchange System
Swimming Pool
Gymnasium
Glass House Fitness Area
Garden & BBQ Area
Fire Sprinkler System
Carparking
New Elevator
Emergency Fire Fighting System
24 Hour Security Staff
Ground Floor Carparking
CCTV Security System
Toilet & Bath Rooms - Tiled Floor & Walls
Hall Type
Lift Card Security System
ေရ+မီး
Security door lock system
Fire alarm system
PABX telephone system
Function room
ဘိုထိုင္

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

** စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္ ဆင္ႏွစ္ေကာင္Condoတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,700.00 သိန္း
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ့နယ္ အာရွေတာ္ဝင္ေဆးရံုႏွင့္ ဗဟိုလမ္းမ အနီးရွိ အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ျပီး အသင့္ေန ကြန္ဒိုခန္းေရာင္းမည္
2,100.00 သိန္း
CSA-0570, ဟသၤာတလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1250sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
1,400.00 သိန္း
CSA-0560, ခတၱာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
3,000.00 သိန္း
CSA-0539, ေခမာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1550sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,830.00 သိန္း
CSA-0519 ဗားကရာကြန္ဒို (1250)Sqft ရွိအခန္း အျမန္ေရာင္းမည္။
1,500.00 သိန္း
Code-7703 စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
3,770.00 သိန္း
LT1901005459: 2 bedrooms unit for Sale in Sanchaung
1,500.00 သိန္း
CSA-0499, ခတၱာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
3,000.00 သိန္း
CSA-0487, မၾကီးၾကီးလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(2100sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
3,200.00 သိန္း
CSA-0484, လမ္း 50 တြင္ အက်ယ္(30x50) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
3,500.00 သိန္း
CSA-0483, အေရွ႕ကုန္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(1250sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
1,600.00 သိန္း
CSA-0471, ေရႊပိေတာက္ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,700.00 သိန္း
CSA-0470, ၀င္ဆာ Estate Condo တြင္ အက်ယ္(2000sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,300.00 သိန္း
CSA-0466, မဂၤလာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(800sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
1,100.00 သိန္း
CSA-0460, ဟသၤာတလမ္းတြင္ အက်ယ္(1250sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
1,400.00 သိန္း
CSA-0443, ဗားကရာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,500.00 သိန္း
CSA-0438, ရတနာလမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1700sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,100.00 သိန္း
CSA-0436, မအူပင္လမ္းကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(23x50) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
1,200.00 သိန္း
CSA-0433, ပန္းျခံတာ၀ါတြင္ အက်ယ္(1150sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
2,000.00 သိန္း
New Motion