ေရာင္းရန္ - ကြန္ဒို - CSA-047, စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1624sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ရန္ကင္း, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

4
2
1,624 ft2

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္
အက်ယ္အဝန္း(1624) စတုရန္းေပက်ယ္ဝနး္ပါသည္။
မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၃လံုး)၊ ပါ၀င္ေသာ ေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္သည့္ ကြန္ဒို အျမန္ေရာင္းမည္။
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဖုနး္ျဖင့္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
1,800 သိန္း
Property ID: S-1182107

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : CSA-047, စကား၀ါကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1624sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ေရာင္းမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ကြန္ဒို
အဲယားကြန္း
ပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ရန္ကင္း
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
4
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
စကား၀ါကြန္းဒို
ဧရိယာ
1,624 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
2
ေစ်းႏႈန္း
1,800 သိန္း

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

** ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာ Condo တြင္တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။ **
2,000.00 သိန္း
ရန္ကင္း ေအာင္ေဇယ် လမ္းမေပၚ႐ွိ Aung Zay Ya Resistance ႐ွိ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ အခန္းက်ယ္၊အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုအခန္းသစ္ေရာင္းမည္။
3,700.00 သိန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ကုန္းတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းမည္။
2,100.00 သိန္း
Royal Aung Zaya Condo တြင္အဆင့္ျမင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒို အခန္းက်ယ္ ေရာင္းမည္။
4,800.00 သိန္း
ရန္ကင္း ေအာင္ေဇယ် လမ္းမေပၚ႐ွိ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ အခန္းက်ယ္၊ ကြန္ဒိုအခန္းသစ္ေရာင္းမည္။
3,400.00 သိန္း
Aung Zay Ya Resistance ႐ွိ ျပင္ဆင္ၿပီး၊ အခန္းက်ယ္၊အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုအခန္းသစ္ေရာင္းမည္။
3,700.00 သိန္း
ရန္ကင္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကြန္ဒိုတြင္ ျပင္ဆင္ၿပီး ကြန္ဒိုအခန္းက်ယ္ အျမန္ေရာင္းမည္။
3,400.00 သိန္း
** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာ Condoတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
2,000.00 သိန္း
** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ Golden City Condoတြင္ အခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
3,300.00 သိန္း
ရန္ကင္း၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိေရာင္းရန္ရွိေသာကြန္ဒိုအခန္း(Malihku Real Estate)
4,200.00 သိန္း
** ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ရန္ကင္းေစ်းCondoတြင္ တုိက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။ **
1,800.00 သိန္း
ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ အမွတ္(112) ေအာင္ေဇယ်လမ္းနဲ႕ မိုးေကာင္းလမ္းေထာင့္ ေက်ာက္ကုန္း တြင္ ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ရိ္ွသည္။
Ask for price
LT1812005282: 4 bedrooms units for sale in Yankin
1,800.00 သိန္း
LT1811005260: 2 to 4 bedrooms units for sale in Yankin
3,153.00 သိန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းလမ္းမေပၚရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာကြန္ဒိုတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
1,800.00 သိန္း
Condo Sale in Yankin (ID-765)
2,000.00 သိန္း
Shwe Myint Mo Residence For Sale (ID-678)
1,630.00 သိန္း
Jewel Residence For Sale (ID-684)
1,800.00 သိန္း
ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းအနီးရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ Penthouseကြန္ဒိုတိုက္ခန္း (Malihku Real Estate)
2,800.00 သိန္း
ရန္ကင္း ေက်ာက္ကုန္းတြင္ မီနီ ကြန္ဒို အျမန္ေရာင္းမည္။
1,400.00 သိန္း
View Point Real Estate