ငှားရန် - စက်မှုဇုန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)

Next
မူလရှာဖွေမှု့သို့

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

0
0
2,400 ft2

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ၊ (40×60) ဂိုဒေါင်၊ အငှား - 6.5 Lks

Available warehouse to rent in South Dagon Township(Malihku Real Estate)

South Dagon Township, Industrial Zone(2), (40x60) warehouse, rental fees – 6.5 Lks

Contact us ; 09264009696, 09264009797, 09264009898

ငှားရန်
6.50 သိန်း
Property ID: S-1204324

အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

အိမ်ခြံမြေ အမည် : တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
တိုင်း၊ပြည်နယ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား
စက်မှုဇုန်
အဲယားကွန်း
- -
စတင်အသုံးပြုနိုင်မည့်နေ့
today
မြို့ ၊ မြို့နယ်
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း
အထပ်
- -
အိပ်ခန်း
No
ပိုင်ဆိုင်မှု့
စာချုပ်
လမ်းအမည်
စက်မှုဇုံ(၂)
ဧရိယာ
2,400 ft2
ရေချိုးခန်း
No
ဈေးနှုန်း
6.50 သိန်း

အခြား အိမ်ခြံမြေ များ

တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate)
8.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ…...
8 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
15.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ…...
15 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၂) ရှိ…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
23.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)…

0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
23 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂) ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
15.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ…

0
0
4,000 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
15 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ (၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
25.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ…

0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
25 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
30.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
6,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
30 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
30.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
30 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
60.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ…

0
0
10,000 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
60 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
100.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ…

0
0
21,600 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
100 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂ အတွင်းရှိ ငှားရန်ရှိသော လုံးချင်းအိမ်
18.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂ အတွင်းရှိ…

3
2
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂၊ 40’x60’, လမ်းမတန်း၊…...
18 သိန်း
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှုဇုန် ၂၊ 40’x60’, လမ်းမတန်း၊…
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂ အတွင်းရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်
22.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂ အတွင်းရှိ…

1
1
3,630 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂၊ 55’x66’, ၂ ထပ်ဂိုဒေါင်၊…...
22 သိန်း
တောင်ဒဂုံ၊ စက်မှု ဇုန် ၂၊ 55’x66’, ၂ ထပ်ဂိုဒေါင်၊…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း ရှိ ငှားရန်ရှိသော ဂိုဒေါင်
6.50 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း…

0
1
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း၊…...
6.50 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ် ၂ ဇုန်အတွင်း၊…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
18.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
18 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
22.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
3,630 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
22 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
6.50 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
6.50 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
7.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
7 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၂)ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမပေါ်ရှိ ငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
20.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမပေါ်ရှိ…

0
0
11,550 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမပေါ်ရှိ…...
20 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)လမ်းမပေါ်ရှိ…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင် (Malihku Real Estate)
18.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်…

0
0
2,400 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်…...
18 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
28.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
28 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဇုန်(၂)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku Real Estate)
40.00 သိန်း

ငှားရန် - တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…

0
0
4,800 ft2

စက်မှုဇုန်

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…...
40 သိန်း
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
Ma Li Kuu Real Estate…