ေရာင္းရန္ - ၿခံ ၊ ေၿမကြက္ - Land For Sale in Bago (ID-305)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ပဲခူး, ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး

0
0
217,800 ft2

Land for sale in Bago Industrial Zone , Bago.
Land area - 5 Acres , grant land.
Asking price for one acre is - 1500 Lakhs (Nego)
Land For Sale in Bago (ID-305)
We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူး စက္မႈ႕ဇုန္ရွိ ေရာင္းရန္ ေျမျဖစ္သည္။
ေျမအက်ယ္ - ၅ ဧက ရွိသည္။ ဂရန္ေျမ ျဖစ္သည္။
ေရာင္းရန္ ေစ်းႏႈန္း - ၁၅၀၀ သိန္း (ညိွႏိႈင္း)
ပဲခူးရွိ ေရာင္းရန္ ေျမ (ID-305)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
1,500 သိန္း
Property ID: S-1189582

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Land For Sale in Bago (ID-305)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ၿခံ ၊ ေၿမကြက္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ပဲခူး
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Bago
ဧရိယာ
217,800 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
1,500 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Angel Real Estate Service