ေရာင္းရန္ - ၿခံ ၊ ေၿမကြက္ - Land Sale in Bago (ID-314)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

ပဲခူး, ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး

0
0
87,120 ft2

2 Acres land for sale in Bago.
Asking price for 1 Acres is - 200 Lakh (Nego).
Land Sale in Bago (ID-314)
We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရာင္းရန္ ေျမ ျဖစ္သည္။
ေျမအက်ယ္ - ၂ ဧက ရွိသည္။
ေျမ ၁ ဧက အေရာင္းေစ်းႏႈန္းမွာ - သိန္း ၂၀၀ (ညိွႏိႈင္း) ျဖစ္သည္။
ပဲခူးရွိ ေျမ အေရာင္း (ID-314)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
200 သိန္း
Property ID: S-1189624

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Land Sale in Bago (ID-314)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ၿခံ ၊ ေၿမကြက္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
ပဲခူး
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Bago
ဧရိယာ
87,120 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
200 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Angel Real Estate Service