ေရာင္းရန္ - ၿခံ ၊ ေၿမကြက္ - တိုက္ျကီးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေတာ္သာ ( ၁ ) လမ္း ရွမ္းစုရပ္ကြက္တြင္ ျခံေရာင္းရန္ရိွပါသည္။ဆက္သြယ္ရန္ 423923344, 09979885534,095394260,095046393

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

တိုက္ႀကီး, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
0
522,720 ft2

Hotel တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား ၊ အျခားစက္ရံု အလုပ္ရံု တည္ေဆာက္လိုသူမ်ား အတြက္ ျမိဳ႕ေျမ အမိန္႕က်ျပီး ဥယ်ဥ္ျခံေျမမ်ိဴးျဖစ္ပါသည္။ တျခားနည္းသံုးက်ျပီး ရန္ကုန္တို္င္းေဒသျကီးျဖစ္ျပီး ေဟာ္တယ္မရိွေသးပါ။ ေျမအက်ယ္ 12 ဧက ေက်ာ္ရိွသည္။ လိုသလိုစိတ္ပိုင္းနိုင္ပါသည္။ ျခံအတြင္း ၁ ကြ်ဲေကာ္ပင္ ( 125 ) ပင္ ၂ စိမ္းခ်ိဳဳ စိန္တစ္လံုး ပိႏၷဲပင္ ငွက္ေပ်ာ္ပင္ ကြ်န္းပင္ ယူကလစ္ မေလးရွားပေတာက္ပင္ မ်ားရိွပါသည္။

ေရာင္းရန္
Ask for price
Property ID: S-1189597

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : တိုက္ျကီးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ေတာ္သာ ( ၁ ) လမ္း ရွမ္းစုရပ္ကြက္တြင္ ျခံေရာင္းရန္ရိွပါသည္။ဆက္သြယ္ရန္ 423923344, 09979885534,095394260,095046393
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ၿခံ ၊ ေၿမကြက္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
No Data
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
တိုက္ႀကီး
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ျပည္ေတာ္သာ ( ၁ ) လမ္း
ဧရိယာ
522,720 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
Ask for price

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား