ေရာင္းရန္ - ၿခံ ၊ ေၿမကြက္ - Land For Sale in Thilawar (ID-308)

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

သံလ်င္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

0
0
163,350 ft2

Land for sale in Thilawar industrial zone, Than Lyin Township.
Land Area - 3.75 Acres, Grant land.
Asking price for 1 Acre - 6000 Lakhs (Nego)
Land For Sale in Thilawar (ID-308)
We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners.

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတြင္း ေရာင္းရန္ ေျမ ျဖစ္ပါသည္။ ေျမဧရိယာ -၃.၇၅ ဧက ၊ ဂရန္ေျမ ျဖစ္ပါသည္။
ေျမ ၁ဧက အေရာင္းေစ်းႏႈန္း - သိန္း ၆၀၀၀ (ညိွႏိႈင္း)
သီလ၀ါစက္မႈ႕ဇုန္ရွိ ေရာင္းရန္ ေျမ (ID-308)
အထက္ေဖာ္ျပပါေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ေခၚေစ်းႏႈန္းမ်ားသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းႏုိင္ပါသည္။

ေရာင္းရန္
6,000 သိန္း
Property ID: S-1185937

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : Land For Sale in Thilawar (ID-308)
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
ၿခံ ၊ ေၿမကြက္
အဲယားကြန္း
No Data
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
သံလ်င္
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
0
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
Thanlyin
ဧရိယာ
163,350 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
No
ေစ်းႏႈန္း
6,000 သိန္း

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

Angel Real Estate Service