ငွားရန္ - လုံးခ်င္းအိမ္ - LBRA-406, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

Next
မူလရွာေဖြမွု႔သို႔

လွိုင္, ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

4
4
6,400 ft2

(6400) sqft အက်ယ္ရွိၿပီး မာစတာအိပ္ခန္း(၄)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကးခင္း၊ ပါဝင္သည့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ 2RC အျမန္ငွားမည္။ အျခားလိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကိုလည္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ +++++++++++++++++++ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ကြန္ဒို၊ တိုက္ခန္း၊ လံုးခ်င္း၊ ေျမကြက္၊ ဂိုေဒါင္ မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းအျမန္ျဖစ္ေျမာက္ဖို႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။

ငွားရန္
2,200 USD
Property ID: S-1185629

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ၿခံေၿမ အမည္ : LBRA-406, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
တုိင္း၊ၿပည္နယ္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
အိမ္ၿခံေျမအမ်ိဳးအစား
လုံးခ်င္းအိမ္
အဲယားကြန္း
ပါ
စတင္အသုံးျပဳနိုင္မည္႔ေန႔
Now
ၿမိဳ႕ ၊ ၿမိဳ႕နယ္
လွိုင္
အထပ္
No Data
အိပ္ခန္း
4
ပုိင္ဆုိ္င္မႈ႕
စာခ်ဳပ္
လမ္းအမည္
ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္း
ဧရိယာ
6,400 ft2
ေရခ်ိဳးခန္း
4
ေစ်းႏႈန္း
2,200 USD

တျခားပါဝင္ေသာ အရာမ်ား

အသင္႔ေန

အျခား အိမ္ျခံေျမ မ်ား

LBRA-696, ကန္လမ္းမတြင္ အက်ယ္(0.5ဧက) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
10,000.00 USD
LBRA-654, သုခလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(30x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
14.00 သိန္း
LBRA-635, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
1,500.00 USD
LBRA-634, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
2,200.00 USD
LBRA-633, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
2,800.00 USD
LBRA-623, ဦးကြန္းေဇာ္ရိပ္မြန္လမ္းတြင္ အက်ယ္(90x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
4,000.00 USD
LBRA-616, ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(40x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
22.00 သိန္း
LBRA-530, Garden Home တြင္ အက်ယ္(75x105) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
6,500.00 USD
LBRA-551, စံပယ္ျခံလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(110x110) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
30.00 သိန္း
LBRA-599, လႈိင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(60x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
5,000.00 USD
LBRA-598, ေရႊဟသၤာလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
35.00 သိန္း
ေျခာက္မိုင္ခြဲ ျပည္လမ္းသြယ္ရွိ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး နွစ္ထပ္တိုက္ ငွားမည္။
5,000.00 USD
LBRA-516, ေအးရိပ္မြန္အိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(60x60) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
15.00 သိန္း
LBRA-503, ဦးကြန္းေဇာ္ရိပ္မြန္လမ္းတြင္ အက်ယ္(90x80) ရွိ ကြန္ဒိုအခန္း အျမန္ငွားမည္။
4,000.00 USD
LBRA-383, ေရႊဟသၤာလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
35.00 သိန္း
LBRA-416, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
2,800.00 USD
LBRA-436, သုခလမ္းတြင္ အက်ယ္(30x70) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
14.00 သိန္း
LBRA-418, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(4800sqft) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
1,500.00 USD
LBRA-417, ေရွးေဟာင္းသုေတသနလမ္းတြင္ အက်ယ္(80x80) ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။
2,200.00 USD
House Rent in Hlaing (ID-1227)
27.00 သိန္း
View Point Real Estate